Теми дипломних робіт

 

Перелік тем дипломних робіт

студентів ІV курсу (бакалаврів )

кафедри фізіології та екології рослин

(2014/2015 н.р.)

 

 

 

Прізвище та ім’я студента

 

Тема дипломної роботи

 

Науковий керівник

1

Бльок Юлія

Вміст білкових і небілкових форм нітрогену та протеазна активність у рослинах конюшини лучної в умовах нафтозабрудненого ґрунту

Доц. Величко О.І.

2

Валігурська Ірина

Вплив підживлення золою на оксидативні процеси у проростків сорго і пшениці за росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт

Доц. Баранов В.І.

3

Микитин Ірина

Вплив золи на склад мікробіоти, ріст та вміст макроелементів у проростках рослин за умов росту на витяжках субстратів породного відвалу вугільних шахт

Доц. Баранов В.І.

4

Макар Орися

Вміст амонію та глутамінсинтетазна активність рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті

Доц. Величко О.І.

5

Калитин Юлія

Вміст феофітинів і фенольних сполук у рослинах пшениці за дії саліцилату і кадмій хлориду

Доц. Кобилецька М.С.

6

Партика Оксана

Фізіологічні реакції Faba bona за впливу водорозчинної фракції нафти

Доц. Романюк Н.Д.

7

Скомська Оксана

Активність хлорофілази і вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах пшениці за дії кадмій хлориду і саліцилату

Доц. Кобилецька М.С.

 

Тернавська Наталія

Вплив бріофітів на едафічні показники субстратів породних відвалів вугільних шахт

Доц. Баранов В.І.

 

Хомко Мирослава

Оксидантний статус рослин кукурудзи за дії іонів міді

Доц. Пацула О.І.

 

Верещако Юлія

Вплив біоПАР та Есулану на ростові показники, вміст важких металів, фенольних сполук і активність окисно-відновних процесів у проростках рослин

Доц. Баранов В.І.

 

Шандрович Софія

Пігментна система рослин пшениці за дії іонів цинку

Доц. Пацула О.І.

 

Шуль Роксолана

Вміст фотосинтетичних пігментів у водних рослинах за умов нафтового забруднення

Доц Микієвич І.М.


 

 

Перелік тем дипломних магістерських  робіт

кафедри фізіології та екології рослин

(2014/2015 н.р.)

 

 

№ п/п

Прізвище та ім’я студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Гмерницька Ірина

Показники водного обміну рослин соняшника за дії іонів міді.

Доц. Пацула О.І.

2

Кньовець Марина

Динаміка вмісту аскорбінової кислоти у рослинах кукурудзи за умов дії іонів свинцю

Доц. Микієвич І.М.

3

Марушка Марія

Ростові процеси та деякі фізіолого-біохімічнгі реакції рослин календули за дії натрій хлоридного засолення

Доц. Романюк Н.Д.

4

Семерак Наталія

Фотосинтетична активність рослин за впливу іонів свинцю та нейтралізація його токсичної дії

Проф. Терек О.І.

 

 

 

Перелік тем

дипломних  робіт спеціалістів

 кафедри фізіології та екології рослин

(2014/2015 н.р.)

 

 

№ п/п

Прізвище, ік’я, по батькові студента

 

Тема дипломної роботи

 

Науковий керівник

1

Чесак Ольга

Вплив саліцилату на амінокислотний склад рослин пшениці і кукурудзи за умов посухи

Доц. Кобилецька М.С.

2

Стахів Катерина

Фертильність пилку і життєздатність насіння рослин в околицях Новороздільського сірчаного комбінату

Доц. Микієвич І.М.

3

Прокопович Софія

Вплив різних концентрацій Есулану на ріст, вміст пігментів фотосинтезу та макроелементів у проростках сорго і ріпаку за росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт

Доц. Баранов В.І.