Дисертації, захищені співробітниками та аспірантами кафедри

за роки відновлення її самостійності

1. Вахбі Ріфат (Сирія). Ріст проростка кукурудзи й утворення антоціану в умовах дезінтеграції та хімічної регуляції. – Інститут фізіології рослин АН РСР Молдова, м. Кишинів, 1991, науковий керівник проф. Терек О.І.

2. Калинович Наталія Олексіївна. Ріст рослин кукурудзи і активність ключових ферментів азотного обміну за дії фізіологічно активних речовин. – Інститут фізіології рослин та генетики АН України, м. Київ, 1992, науковий керівник проф. Терек О.І.

3. Сех Олена Костянтинівна. Синтез білка в меристемах коренів кукурудзи під впливом гіпотермії та фітогормонів. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 1997, науковий керівник проф. Терек О.І.

4. Цвілинюк Ольга Миколаївна. Морфогенез коренів кукурудзи під впливом 6-БАП та α–НОК. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 1997, науковий керівник проф. Терек О.І.

5. Романюк Наталя Дмитрівна. Фізіологічна активність регуляторів росту івіну, емістиму С та агростимуліну. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 1999, науковий керівник проф. Терек О.І.

6. Терек Катерина Василівна. Реакції рослин кукурудзи на дію гіпо- і гіпертермії, іонів важких металів та регуляторів росту – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001, науковий керівник проф. Демків О.Т.

7. Кобилецька Мирослава Степанівна. Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 2003, науковий керівник проф. Терек О.І.

8. Маргітай Любов Григорівна. Фізіолого-біохімічні особливості ксерофітів родів Aloe L. та Agave L. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 2003, науковий керівник проф. Терек О.І.

9. Микієвич Іоланта Михайлівна. Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метаболізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свинцю. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 2003, науковий керівник доц. Воробець Н.М.

10. Величко Оксана Іванівна. Рецепція і первинні етапи трансдукції сигналу лазерного світла насінням та проростками крес-салату. Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2004, науковий керівник проф. Демків О.Т.

11. Шувар Наталія Мирославівна. Біологічно активні речовини лікарських рослин за впливу івіну, емістиму С та агростимуліну. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 2004, науковий керівник проф. Терек О.І.

12. Думанчук Наталія Ярославівна. Ріст і врожайність моркви і пастернаку за дії регуляторів росту івіну та емістиму С. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 2004, науковий керівник проф. Терек О.І.

13. Пацула Остап Ігорович.  Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію - Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2006, науковий керівник проф. Демків О.Т.

14. Джура Наталія Миронівна. Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirtha L. до нафтового забруднення – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2007, науковий керівник проф. Терек О.І.

15. Головач Олександра Мирославівна. Нагромадження та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи. – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2008, науковий керівник проф. Демків О.Т.

16. Мамчур Оксана Василівна. Фізіологічні основи продуктивності кукурудзи за дії регуляторів росту рослин. – Уманський національний університе садівництва, м Умань, 2010, науковий керівник проф. Терек О.І.

17. Карпин Ольга Любомирівна. Антиоксидантна система рослин Carex hirta L. та Faba bona Medic. (Vicia faba L.) в умовах нафтового забруднення ґрунту – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2010, науковий керівник проф. Терек О.І.

18. Коровецька Галина Володимирівна. Адаптація рослин Faba bona Medic. (Vicia faba L.) та Carex hirta L. до дефіциту вологи в умовах нафтового забруднення ґрунту – Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, м. Київ, 2010, науковий керівник проф. Терек О.І.