Світлини історії кафедри фізіології та екології рослин

 

 


Витоки фізіології рослин у Львівському університеті пов’язані з іменами професорів ботаніки Еміля Годлевського, Мар`яна Раціборського, приват-доцента з анатомії та фізіології рослин, доктора Ігнатія Шишиловича, директора Ботанічного саду у Львові Теофіля Цєсєльського, ботаніка-фізіолога Броніслава Стефана Ніклєвського.

У 1907 році був створений біолого-ботанічний інститут – окрема структурно-адміністративна одиниця Львівського королівського університету імені Франца І, що відповідає сучасній кафедрі, його засновником і першим директором (1907 – 1912) був професор ботаніки Мар`ян Раціборський.

В 1913 – 1915 рр. інститутом керував проф. Зигмунд Войціцький.

Найпотужнішою постаттю на початковому етапі розвитку кафедри фізіології рослин у Львівському університеті був професор Северин Юзеф Кшемєнєвський, він очолював інститут з 1919 р. аж до початку війни (1941) і сприяв підвищенню рівня викладання фізіології рослин. У 1929 р. заклад перейменовано в інститут анатомії та фізіології рослин.

 

    

          


 

У повоєнний період (1945–1974) кафедрою фізіології рослин у Львівському університеті керував професор Сергій Орестович Гребінський, відомий фахівець у галузі фізіології та біохімії рослин, автор понад 100 наукових праць, популярних підручників.

 

 

 

 

 

 

 Підручники авторства проф. С.О. Гребінського

 

 

 Кафедра провадила активну наукову діяльність і була організатором першої у Радянському Союзі наукової конференції з питань фізіології та екології росту рослин (1958 р).

 

 

З 1974 до 1981 р. кафедру очолювала доцент Людмила Олександрівна Люкова. Цей період вирізняється високим рівнем навчальної та наукової роботи: у різні роки на кафедрі лекції читали відомі вчені фізіологи рослин: професори В.І.Кефелі, Г.Ю.Молотковський, Д.Б.Вахмістров (Інститут фізіології рослин АН СРСР, Москва) та д.б.н. І.Г.Шматько (Інститут фізіології рослин АН УРСР, Київ), успішно проведено сесію Всесоюзного Товариства фізіологів рослин "Ріст рослин: фенольні та індольні регулятори" (1979 р.).

 

 

  

 

 

 У 1976 р. відбулося об'єднання двох самостійних кафедр – фізіології рослин та морфології і систематики рослин і завідувачем об’єднаної кафедри морфології, систематики та фізіології рослин став геоботанік, доцент Георгій Якимович Єрмаченко.

 

 

 

 

 

 

 

 Попри об’єднання кафедр фізіологи рослин продовжували працювали за своєю науковою тематикою. У 1988 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю "фізіологія рослин" доцент Ольга Іштванівна Терек і у  1991 р. стала завідувачем кафедри морфології, систематики та фізіології рослин.  З її ініціативи і рішення Вчених рад біологічного факультету і Львівського університету за наказом Ректора 1 вересня 1992 р. офіційно відновлено кафедру фізіології рослин.

Враховуючи екологічний напрям наукових досліджень і викладання екологічних дисциплін на кафедрі у 2000 р. кафедру фізіології рослин перейменовано на кафедру фізіології та екології рослин.

 

 

Розпочато новітній етап розвитку кафедри - відновлено спеціальні дисципліни для підготовки фізіологів рослин - спеціалістів і магістрів, введено нові екологічні спецкурси.

Здійснюється постійна підготовка фахівців через аспірантуру.

Поглиблено наукові дослідження з фізіології і біохімії росту рослин на різних рівнях та з використанням фізіологічно активних речовин, започатковано вивчення адаптації рослин до дії несприятливих екологічних чинників.

Колектив кафедри є організатором трьох міжнародних конференцій, наукових читань, семінарів.

 

Учасники І Міжнародної конференції „Онтогенез рослин у природному та трансформованому

середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”, 1998 р.

 

 

 Учасники ІІ Міжнародної конференції „Онтогенез рослин у природному та трансформованому

середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”, 2004 р.

 Учасники читань, присвячених 100-річчю з дня народження професора,

колишнього завідувача кафедри Гребінського С.О., 2005 р.

 

 

 Учасники ІІІ Міжнародної конференції „Онтогенез рослин у природному та трансформованому

середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти”, 2007 р.

 

До 100-річчя кафедри видана книжка

 

На кафедрі функціонує наукова школа професора О.І. Терек "Регуляція росту і адаптації рослин за дії фізіологічно активних речовин"

 

Видавнича діяльність

Викладачами кафедри видані монографії (у співавторстві)

            

2005                                                      2008

      проф. Терек О.І.                                   доц. Романюк Н.Д.

             

2010                                                                           2011

проф. Терек О.І.                               проф. Терек О.І.

Навчальні посібники

               

1990                                                          2005

             проф. Терек О.І.                проф. Терек О. І., доц. Цвілинюк О. М.,

                                                            доц. Микієвич І. М., доц. Романюк Н. Д.