Cударікова Анна Ігорівна

 

аспірант кафедри фізіології та екології рослин 3 року навчання

Дата народження: 7 серпня 1991 року, м. Львів.

e-mail: an.sudarikova@gmail.com

2008-2012 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, географічний факультет, бакалавр екології.

2012-2013 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, біологічний факультет, спеціаліст кафедри фізіології та екології рослин.

З 2013 – аспірант кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету.

Наукові інтереси: адаптивні реакції водяних рослин до дії нафтового забруднення, фітомоніторинг нафтозабрудненого водного середовища.

Член Української молодіжної кліматичної асоціації.

Тези доповідей на конференціях:

1. Олійник О., Сударікова А. Хімічні дослідження якості води р.Полтви та її витоків в межах Львова / Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування. Матеріали четвертої міжнародної студентської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011). - Львів, 2011. – С. 69.

2. Сударікова А. Біотестування джерельної води м.Львова / Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали XII студентської наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.243.