Основна
наукова та навчальна література,
опублікована працівниками кафедри

фізіології та екології рослин

 

Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та  збалансоване природокористування / Укл.: Пацула О.І., Цвілинюк О.М. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 56 с.
 

Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. 328 с.

 New plant growth regulators: basic research and technologies of application. – Monograph / еditors S.P. Ponomarenko, H.O. Iutynska, – Kyiv : Nichlava, 2011. – 211 p.
    Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография  / Под ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. — К. : «НІЧЛАВА», 2010. — 472 с.
 

 Н.Бойко, Ш.Балажі, Ю.Л.Голас, Г. Коваль, Н.Ковальчук, В.Козловський, А.Колесник, О.Колесник, О.Легань, Н.Романюк, С.Сухарєв, М.Д.-Тот, І.Чонка, С.Чундак, Л.Шимон Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся/ Ужгорож-Ніредьгаза: Bessenyei Gyorgy. 2008. 380 c.

 

Ольга Терек / Упоряд. і вступ. ст. М. Кобилецька,  О. Цвілинюк; Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. - Львів, 2007. - 48 с.

    Терек О.І. Розвиток вчення про регуляцію росту рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка / О.І. Терек // Проблеми фітогормонології / гол. редактор академік НАНУ К.М. Ситник – Київ, 2007. – С. 347-372
   

Терек О.І. Ріст рослин: навчальний посібник. Львів.: вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 248 с.

   Терек О.І., Гнатуш С.О., Мамчур З.І., Кобилецька М.С. Кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка 100 років. Історія та сучасність. Львів: Видав. центр ім. І. Франка, 2007. 35с.
  Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та фізіологічні аспекти. Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції (Львів, Україна, жовтень, 4 - 6, 2007 року). Львів. В-во Львів. у-ту. 225 с.
   

     Терек О. І., Цвілинюк О. М., Микієвич І. М., Романюк Н. Д. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до лабораторних робіт з малого практикуму для студентів біологічного факультету / Львів, Піраміда.  2005.  160 с.