Навчальні дисципліни та їх кадрове забезпечення

Кафедра фізіології та екології рослин

 

Дисципліни Кадрове забезпечення
Нормативні курси
Фізіологія та біохімія рослин проф. Терек О.І.
Екологія рослин  
доц. Пацула О.І., доц. Романюк Н.Д.
 Вступ до біології рослин  доц. Пацула О.І.
Спецкурси
ІІІ курс
Біохімія рослин доц. Кобилецька М.С.
Методи досліджень у фітофізіології доц. Романюк Н.Д.
Рослинництво закритого ґрунту доц. Баранов В.І.
Методи цито- та гістохімії доц. Карпин 
Мінеральне живлення рослин доц. Баранов В.І.
ІV курс
Фітоімунологія доц. Микієвич І.М.
Фізіологія та молекулярна біологія рослинної клітини доц. Романюк Н.Д.
Ріст і розвиток рослин доц. Пацула О.І.
   
V курс
Клітинна і генна інженерія рослин доц. Кобилецька М.С.
   
Фізіологія та екологія фотосинтезу доц. Романюк Н.Д.
Метаболіти вторинного походження доц. Микієвич І.М.
Стійкість рослин до несприятливих умов довкілля доц. Баранов В.І.
Інтеграція фізіологічних процесів у рослині проф. Терек О.І.
Генна інженерія та біотехнологія рослин доц. Кобилецька М.С.
Біологія лікарських рослин проф. Терек О.І., доц. Баранов В.І.
Вторинний метаболізм вищих рослин доц. Микієвич І.М.
Фізіологія трансгенних рослин та біобезпека доц. Микієвич І.М.
Практики
Навчально виробнича практика студентів-бакалаврів
Наскрізна програма практики

Спеціальність – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Дисципліни Кадрове забезпечення
   
   
Фізіологія та екологія рослин доц. Романюк Н.Д.