МАМЧУР ОКСАНА ВАСИЛІВНА

 

асистент кафедри,

кандидат с.-г. наук,

тел.: 2394334, ел. пошта: oksanamamczur@gmail.com

Дата народження: 24 березня 1978 року, м. Львів.


Закінчила з відзнакою хім. ф-т Львів. ун-ту (1999), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин (2002). 2002-2011 – інженер кафедри фізіології та екології рослин. 2008-2011 – асистент кафедри фізіології та екології рослин (за сумісництвом). У 2010 захистила кандидатьску дисертацію на тему «Фізіологічні основи продуктивності кукурудзи за впливу регуляторів росту рослин».
З  2011 – асистент кафедри фізіології та екології рослин.
 

Наукові інтереси: метаболізм культурних рослин,  фізіолого-біохімічні механізми регулювання росту та розвитку рослин за впливу фізіологічно активних речовин.

 Проводить заняття з: лабораторні заняття з курсу "Фізіологія і біохімія рослин", лабораторні заняття з курсу "Фізіологія та екологія рослин","Методи екологічних досліджень"

 Член профбюро викладачів та співробітників біологічного факультету.
 Секретар кафедри фізіології та екології рослин

 Основні наукові публікації: 

  • Мамчур О.В Структурні та функціональні особливості формування врожаю кукурудзи за дії зеастимуліну та емістиму С в умовах Західного Лісостепу / Мамчур О.В., Терек О.І., Микієвич І.М. // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. -  2007. – вип. 49. С. 89-93.
  • Мамчур О.В. Формування продуктивності кукурудзи за дії регуляторів росту в умовах Західного Лісостепу / Мамчур О.В., Терек О.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в карпатському регіоні».- Оброшино, 2007.- С. 117 – 125.
  • Федак В.В. Роль фізіологічно активних речовин у ліпідному обміні рослин / Федак В.В., Мамчур О.В., Рівіс Й.Ф. // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – С. 46-50.