План проведення наукових семінарів

 

на кафедрі фізіології та екології рослин

у ІІ семестрі 2015/2016 н.р.

 

N

п/п

Дата

Тема доповіді

*Ауд.

Год.

Доповідач

1.

18.02.16

Перспективи формування симбіозів бобових рослин з ризобіями у нафтозабрудненому ґрунті

303

1520

в.о. доцента

Величко О.І.   

2.

4.03.16

Транспортування та метаболізм ауксину в рослинному організмі

303

1520

в.о. доцента

 Карпин О.Л.

3.

18.03.16

Формування і функціонування бобово-ризобіальних симбіозів за дії сучасних регуляторів росту рослин

303

1520

проф. кафедри ботаніки Тернопільського нац. пед. ун-ту  імені Володимира Гнатюка Пида С.В.

4.

01.04.16

Вплив золи ТЕЗ на біохімічні показники проростків кукурудзи, сорто і пелюшки за умов росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт

303

1520

доцент

Баранов В.І.

5.

15.04.16

Вплив рослин осоки шорстковолосистої на повітроємність нафтозабрудненого ґрунту

303

1520

м.н.с.

Буньо Л.В.

6.

29.04.16

Посухостійкість рослин пшениці й кукурудзи за дії саліцилової кислоти

303

1520

доцент

Кобилецька М.С.

7.

13.05.16

Динаміка вмісту ненасичених жирних кислот в рослинах кукурудзи на ранніх етапах вегетації як маркер прогнозування їхньої зернової продуктивності

303

1520

канд. с/г наук

Мамчур О.В.

8.

27.05.16

Вплив нафтового забруднення ґрунту на вміст вільних амінокислот в органах рослин конюшини лучної

303

1520

аспірант

Довгаюк-

Семенюк М.В.