РОМАНЮК НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

 

 

доцент кафедри,

кандидат біологічних наук.

тел.: 2394283, ел. пошта: natalia.romaniuk@gmail.com

Дата народження: 13 лютого 1971 року, м. Львів.

 

  Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1993), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин за спеціальністю 03.00.12 - фізіологія рослин (1996). У 1997-99 – інженер, 1999-2002 – асистент кафедри фізіології та екології рослин Львівського університету. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему  "Фізіологічна активність нових регуляторів росту – івіну, емістиму С та агростимуліну".

2000-2001 рр. – в. о. заступника декана біологічного факультету з виховної роботи;

з вересня 2002 року – доцент кафедри фізіології та екології рослин.

Наукове звання доцента присвоєно у 2004 році.

Викладає курси: Фізіологія та екологія рослин, Фізіологія та молекулярна біологія рослинної клітини, Фітоімунологія, Фізіологія та екологія фотосинтезу, Методи досліджень у фітофізіології.
 Член Українського товариства фізіологів рослин.

Наукові інтереси: регулювання росту та розвитку рослин, адаптивні реакції рослин на дію несприятливих чинників середовища, в т.ч. важких металів, фітоіндикація, фіторемедіація.

Виконавець наукової теми „Фітомоніторинг антропогенно трансформованого середовища”, № держреєстрації 0110U004071, термін виконання 01.2010 – 12.2012.

 Наукові стажування:

 • Інститут Ботаніки Вроцлавського університету (Відділ фізіології рослин), Польща, Вроцлав, 2000 р.

 • Інститут ботаніки Філадельфійського університету, штат Пенсильванія, США (Plant Science Institute, University of Pennsylvania). Грант  NSF-NATO “Phytochelatin-dependent heavy metal detoxification ”,  2004-2005 рр.

 • Інститут Ботаніки Вроцлавського університету (Відділ фізіології рослин), Польща, Вроцлав, 2004 р.


Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

 • Кора Robinia pseudoacacia L. і талом епіфітного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. як індикатори забруднення атмосфери м. Мелітополя /К. Дядькова, Н. Романюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. - 2011. - Вип. 56. - С. 99-104.

 • Distribution of heavy metals in the profile of peat bog Zhuravlyne  (Skolivski Beskydy, Ukrainian Carpathians) as an indicator of changes in chemical composition of air precipitations in historical retrospective / V. Kozlovskyy, M. Skrypnikova, O. Uspenskaya, N. Romanyuk  // Studia Biologica. - 2010. - Т. 4, №3. - P. 81–88.

 • Важкі метали у ґрунтах та рослинах заплави ріки Тиса / В. Козловський, Н. Романюк, О. Терек, І. Чонка, О. Колесник, Ш. Болаші, Н. Бойко //існик Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 35-50.

 • Mutagenic Definition of a Papain-Like Catalytic Triad, Sufficiency of the N-Terminal Domain for Single-Site Core Catalytic Enzyme Acylation, and C-Terminal Domain for Augmentative Metal Activation of a Eukaryotic Phytochelatin Synthase / N.D. Romanyuk, D. J. Rigden, O.K. Vatamaniuk, A. Lang, R.E. Cahoon, J. M. Jez, P. A. Rea // Plant Physiology, July 2006, Vol. 141, pp. 1–12.

 • Influence of Zeastimulin and Laser Irradiation on the Contents of Mineral Elements in Zea mays L. Seedlings / N. Romaniuk, G. Buchko, N. Buchko and O. Terek // Developments in Plant and Soil Sciences, 1, Volume 92, Plant nutrition – Symposium 2 Food security and sustainability of agro-ecosystems. W. J. Horst et al. (Eds.), 2001 .- P. 176~177.

 • Особливості фізіологічної активності агростимуліну – нового регулятора росту рослин / Н.Романюк, О.Терек, В. Троян // Укр. ботан. журн. 1998. Т.55, №5. С.

 • Навчальний практикум "Фізіологія рослин” для студентів біологічного факультету/  Романюк Н.Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І.М. Терек О.І. //Львів: Піраміда, 2005, 160 с.(з Грифом Міністерства науки і освіти України)


У результаті роботи над проектом “Вивчення мобілізації, акумуляції, поширення і біоремедіації важких металів у забруднених  екосистемах верхнього басейну ріки Тиса” в рамках науково-технічного співробітництва між Урядом України та Угорської Народної Республіки (2003-2004 рр) є співавтором монографій:

 • Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся / Під ред. Н. Бойко, Ш.Балажі. – Ужгород-Ніредьгаза, 2008. – 380 с.

 • A talaj, a víztározók és a növények nehézfémszennyezettetsege a Felsö-Tisza medencéjében és a beregi határrégióban. (Hungarian) / Suharev S., Kozlovskyi V., Romanyuk N., Chundak S. // Shennyezödések, Szennyezök, Hatások a Felsö-Tisza-Videk Ökológiailag Érzekeny Területein – Nyíregyháza, 2007 - P.161-182.