Співпраця з  науковими установами  України у 2011 році

 

 • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ - укладено договори про наукову співпрацю з відділами фізіології росту і розвитку рослин, фізіології живлення рослин, симбіотичної азотфіксації. Продовжується перевірка ефективності застосування мікродобрив на нафтозабруднених ґрунтах (д.б.н. Коць С.Я.).
 • Відділ фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, м. Київ – проведено спільні дослідження гормонального балансу рослин осоки за впливу нафтового забруднення, проф. Терек О.І. брала участь у Читаннях, присвячених памяті академіка М.Г. Холодного (усна доповідь).
 • Кафедра фізіології та екології рослин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - проф. Таран Н.Ю. спільно з проф. Терек О.І. співголовують у секції товариства фізіологів рослин – викладання фізіології та біохімії рослин в Україні.
 • Кафедра фізіології рослин, генетики та мікробіології Ужгородського національного університету (д.б.н. Бойко Н. В.) – співпраця в рамках україно-угорського міжнародного співробітництва.
 • Інститут екології Карпат НАН України -  студенти, що спеціалізуються на кафедрі, проходять навчальну виробничу практику на базі відділу екоморфогенезу, проф. Терек О.І. була членом науково-програмного комітету ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (20-22 вересня 2011), організованого Інститутом екології Карпат та українським ботаніним  товариством.
 • Кафедра лісівництва Національного лісотехнічного університету України – укладено договір про наукову співпрацю.
 • Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка НАН України – студенти, що спеціалізуються на кафедрі, проходили виробничу індивідуальну практику на базі відділення. Тривають спільні дослідження в рамках договору про співпрацю з кафедрою фізіології та екології рослин.
 • Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – проведено спільні моніторингові дослідження стану атмосфери.
 • Кафедра екології Дрогобицького державного педагогічного університету - проведено моніторингові дослідження вмісту нафти у грунтах.
 • Лабораторія рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН – проведено прогностичну оцінку продуктивності гібридів кукурудзи вітчизняної селекції.
 • Кафедра генетики та біотехнології ЛНУ ім. І. Франка – проведено спільні генотоксикологічні та фізіологічні дослідження грунтів різних місцевостей.
 • Кафедра мікробіології ЛНУ ім. І. Франка – проведено спільні досліження мікробіотичних угрупувань нафтозабрудненого грунту.
 • Львівський дріжджовий завод, ЗАТ “Ензим” – укладено договір про співдружність з питань вивчення фізіологічної активності відходів виробництва дріжджів як органо-мінерального добрива для підживлення рослин.
 • ЦЗФ ЗАТ “Львівсистеменерго” – продовжуються лабораторні дослідження шляхів рекультивації ґрунтів породного відвалу вугільних шахт. Отримано лист-пропозицію щодо співпраці та проведення спільних досліджень. (госпдоговірна тема з ЦЗФ ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО” з розміром фінансування 50 000 грн.) 
 • Відділ екоконтролю за використанням та охороною земельних ресурсів, надр Державної екологічної інспекції у Львівській області – проведено спільні моніторингові дослідження стану девастованих територій.

 

Співпраця із зарубіжними науковими установами у 2011 році

 

 • Приватний інститут прикладної біотехнології „Радостім” (Німеччина). (Radostim Privates Institut für angewandte Biotechnologie, рrof. Dr. Wolfgang Nowick). Продовжується співпраця в рамках договіру про науково-технічне співробітництво з метою об’єднання зусиль в розвитку біотехнологічних досліджень як невід’ємної складової науково-технічного прогресу в Україні і Німеччині.
 • Міжнародна інституція DISOP (президент професор Ема Какельберг) – спільний проект «Післянафтовий світ», куратор – асп. Буньо Л.В.
 • Інститут біохімії та біотехнології ім. С.В. Дурмишидзе, Тбілісі, Грузія – проведено пошукові дослідження з метою створення ефективних фіторемедіаційних технологій.