Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З КУРСУ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»
 
 
з/п
Назва теми
Література
1.       
Основні періоди й етапи розвиту людини в онтогенезі.
1,2,3
2.       
Пренатальний та постнатальний етапи розвитку організму людини.
3
3.       
Філогенез та ембріогенез черепа.
1,7
4.       
Вікові зміни скелета людини.
1,7
5.       
Ембріогенез скелетних м’язів людини.
1,7
6.       
Онтогенез та філогенез нервової системи.
1,7
7.       
Ембріогенез органів чуття.
1,7
8.       
Ембріогенез серця.
1,7
9.       
Лімфатична система. Селезінка. Філогенез лімфатичної системи.
3,1,7
10.  
Ембріогенез органів травної системи і очеревини.
7
11.  
Кровообіг плода.
2,3
12.  
Ембріогенез сечової і статевої систем.
1,2,3,7
 
ЛІТЕРАТУРА
1.      Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред.. І.І.Бобрика. – К.: Вища шк., 2001.– 399 с.:іл..
2.      Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2007. – 384 с.: іл..
3.      Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч. Посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., – 1992. – 334с.: іл..
4.      Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського / Наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. – Львів: Наутілус, 2004. – 592с.
5.      Свиридов А.И. Атлас анатомии человека. В 3-хт. М., 1978, 1981
6.      Колесников Н.В. Анатомия человека. Изд. 3-е, 1967.
7.      Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 3-х томах. 1981

  

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |