Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Марія Олексіївна Гальків

22.11.1948 - 28.05.2010

Марія Олексіївна Гальків

 Доцент кафедри фізіології людини і тварин (1995), кандидат біологічних наук (Роль соотношения медиаторов в регуляции экструзии амилолитических, протеолитических и липолитических ферментов поджелудочной железы, 1988).
Відмінник освіти України (1999).

Народилася 22.ХІ.1948 в с. Мала Горожанка тепер Миколаївського району Львівської області. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1974). У 1974 – старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин, 1975 – інженер проблемної лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології, 1976–95 – асистент, з 1995 доцент кафедри фізіології людини і тварин Університету. Померла після нетривалої хвороби 28 травня 2010 року.

Читала для студентів біологічного факультету загальні курси “Фізіологія людини і тварин” та “Вікова фізіологія, психологія і гігієна”,   “Анатомія людини”, спецкурси “Фізіологія крові і внутрішнього середовища” та “Фізіологія центральної нервової системи  вищої нервової діяльності”. Читала курси “Електрофізіологія з основами анатомії і фізіології” для студентів фізичного факультету, “Методи фізіологічних досліджень”, “Основи валеології в курсі фізіології”, спецкурс “Вікова фізіологія”. Вела великий спецпрактикум, керує курсовими і дипломними роботами, виробничою та педагогічною практикою. Виконувала обов’язки керівника секції “Біологія” обласної Малої академії наук.

Член Українського фізіологічного, Українського біохімічного, Українського біофізичного та Українського радіобіологічного товариств.

Наукові інтереси: дослідження ролі холінергічних і адренергічних механізмів у регулюванні секреторного процесу, впливу рентген. опромінення на органи травного тракту, стану системи антиоксидантного захисту та ПОЛ у тварин з різною резистентністю до гіпоксії за різних функціональних станів.

Є автором та співавтором понад 100 наукових праць, зокрема: Секреция амилазы изолированной тканью поджелудочной железы (Физиол. журн. 1986. Т. 32. № 5); Дослідження специфічності Nа+/Са2+-обмінника плазматичної мембрани ацинарних клітин підшлункової залози до натрієвого градієнта (І-й з’їзд Укр. біоф. т-ва. К., 1994; зі співавт.); Система антиоксидантного захисту та процеси ліпопероксидації у тварин з різною резистентністю до гіпоксії за умов зміни функціонального стану NО-ергічної ланки регуляції та введення адрено- і холіноблокаторів (Проблеми екол. та мед. генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків. 2002. Вип. 2 (41); зі співавт.).

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |