Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Ірина Василівна ШОСТАКОВСЬКА

Ірина Василівна ШОСТАКОВСЬКА (23.V.1924, м. Перемишль, Польща - 28.VІ.1999, м. Львів) - академік АН Вищої школи України (1992), професор кафедри фізіології людини і тварин (1969), доктор медичних наук (Экспериментальный анализ работоспособности поджелудочной железы, 1968), доцент (1958), кандидат медичних наук (Влияние коры головного мозга на внешнесекреторную функцию поджелудочной железы, 1954).
Закінчила гімназію Українського Інституту для дівчат у Перемишлі (1944) лікувальний факультет Львівського медичного інституту (1950), аспірантуру (1953). У 1953-58 - асистент кафедри нормальної фізіології Львівського медичного інституту; 1958-60 - доцент, 1960-91 - завідувач, 1991-99 - професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету; 1965-68, 1977-90 - декан біологічного факультету Львівського університету.
Наукові інтереси: фізіологія травлення та радіобіологія. Створила новий науковий напрям зі з'ясування реалізації клітинних механізмів нейрогуморального регулювання метаболічного забезпечення секреції травних залоз. На основі наукових досліджень проф. Шостаковської І.В. сформувалась наукова школа "Біоенергетика та електрофізіологія секреторних клітин". Підготувала 19 канд. біол. наук та 2 д-рів біол. наук. Бл. 190 наукових праць, зокрема, Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях (К., 1979; с соавт.); Фізіологічні механізми клітинної інтеграції (Львів, 1985; зі співавт.); Действие и последствие адреналина на дыхание митохондрий печени крыс (Физиолог. журн. 1985. Т. 3. № 3); Изменение окислительно-восстановительного потенциала в тканях мозга и печени во время рентгеновского облучения крыс (Радиобиология. 1972. Т. 15. Вып. 6); Вплив парентерального введення альфа-кетоглутарату на резистентність щурів до іонізуючого опромінення та холінергічну систему їх організму (Фізіолог. журн. 1999. Т. 45. № 1-2).
Член правління Українського фізіологічного товариства, член товариств "Просвіта" та "Надсяння". Орден Трудового Червоного прапора (1971), медаль "Ветеран праці" (1984).
Література: Український Інститут для дівчат у Перемишлі. 1895-1995: Ювілейна Книга Пам'яті до 100-річчя заснування /Упорядник І. Гнаткевич. - Дрогобич: Відродження, 1995. 168 с.; Гордій С. К., Старостюк Г. К. Feci guod potui faciant meliore potentes (Я зробила, що змогла, хай ті, хто може, зроблять більше) / Міжнар. конф., присвячена пам'яті проф. Шостаковської І.В. Львів, 2002. С. 5.

М. Клевець

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |