Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Питання для складання усного іспиту з «Електрофізіологія»

у модульній системі контролю знань (50 балів)

 

А) Питання підвищеної складності (20 балів)
1.  Охарактеризуйте структурно функціональну організацію, властивості та функціонування натрієвих потенціалозалежних каналів.
2.  Охарактеризуйте структурно функціональну організацію, властивості та функціонування кальцієвих потенціалозалежних каналів.
3. Охарактеризуйте сучасні проблеми електрофізіології.
4. Опишіть рідинно-мозаїчну та миготливу моделі мембрани.
5.  Охарактеризуйте структурно функціональну організацію, властивості та функціонування калієвих потенціалозалежних каналів.
6. Розкрийте механізми функціонування натрій-калієвої помпи.
7. Розкрийте механізми функціонування кальцієвої помпи,
8. Визначення та виведення формули Нернста для розрахунків йонних рівноважних потенціалів.
9. Гідратовані та негідратовані йони. Механізми проникнення йонів через мембрану.
10. Електрична ємність та опір плазматичної мембрани.
11. Проникність плазматичної мембрани для йонів.
12. Роль кальцію у мембранних електричних процесах.
13. Обгрунтування йонних механізмів генерації потенціалів дії методом фіксації напруги на мембрані.
14.  Механізм поширення потенціалів дії. Сальтаторне поширення збудження.
15. Фізичний електротон.
16. Фізіологічний електротон.

Б) Питання звичайної складності (15 балів)
1. Активний та пасивний транспорт йонів.
2. Біологічна роль та величина мембранного потенціалу клітин.
3. Вплив постійного електричного струму на тканини. Полярний закон.
4. Електрогенний ефект натрій-калієвої помпи.
5. Загальна характеристика потенціалів дії.
6. Закон «Все або нічого», його критика і сучасна інтерпретація.
7. Закони проведення збудження нервовими волокнами.
8. Залежність величини мембранного потенціалу від позаклітинного вмісту йонів.
9. Залежність генерації потенціалів дії від йонних градієнтів.
10. Залежність швидкості поширення потенціалів дії від збудливості та амплітуди потенціалів дії.
11. Залежність швидкості поширення потенціалів дії від постійної часу. Впив на швидкість поширення збудження змін опору міжклітинного середовища.
12. Зміни збудливості під час збудження.
13. Йонні механізми генерації потенціалів дії.
14. Йонні механізми формування величини мембранного потенціалу.
15. Основні етапи розвитку електрофізіології.
16. Кабельні властивості збудливих структур.
17. Локальний потенціал, його характеристика та функція.
18. Мембранний потенціал і метаболізм.
19. Нерівномірний розподіл йонів між цитоплазмою і міжклітинним середовищем.
20. Обмін речовин і енергії при збудженні.
21. Плазматична мембрана як апарат подразнення клітини. Електрично збудливі і електрично незбудливі мембрани.
22. Розвиток поглядів на існування плазматичної мембрани клітин.
23. Предмет і значення електрофізіології.
24. Розвиток електрофізіології у нашій країні.
25. Роль фактора часу у подразненні. Крива сили-часу.
26. Фармакологічні впливи на йонні канали.
27. Фізіологічна роль потенціалу дії.
28. Хімічний склад та структурна організація плазматичної мембрани.
29. Швидкість поширення потенціалів дії.
30. Роль крутості наростання сили подразника у виникненні збудження.
31. Катодична депресія. Анодрозмикальне збудження.
32. Лабільність.

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |