Реєстрація

Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно надіслати заявку і тези доповіді не пізніше 28 лютого 2017 року в електронному вигляді на e-mail postup.conf@ukr.net

Заявка
на участь у XIII Міжнародній науковій конференції
"Молодь та поступ біології" (Львів, 25-27 квітня 2017 року)

 • П.І.П.
 • студент/аспірант
 • науковий керівник (прізвище, посада, науковий ступінь)
 • кафедра (науковий підрозділ)
 • установа
 • контактна поштова адреса (з індексом)
 • номер контактного телефону
 • e-mail
 • секція (напрям роботи конференції)
 • форма доповіді (усна, стендова)
 • друкований екземпляр збірника тез: так або ні