Вимоги оформлення тез доповідей учасників

Тези доповіді подаються українською або англійською мовою. Обсяг тексту – до 1 сторінки формату А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме англійською (5-6 рядків). Рисунки та графіки не приймаються. У посиланнях на літературні джерела в тексті слід подати прізвище автора та рік публікації в круглих дужках [Орленко, 2016]. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або неоформлені згідно зі зазначеними вимогами.

Тези та заявка повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва файлу тез повинна містити прізвище першого автора, наприклад, petrenko_tezy.rtf. Назва файлу заявки повинна містити прізвище учасника, наприклад, petrenko_zayavka.rtf.


Факт отримання заявки і тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу та відразу надіслано інформацію про детальні умови участі у конференції.


Обов'язкова структура тез:

Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити)

НАЗВА ДОПОВІДІ

Офіційна назва установи, де виконували роботу
Поштова адреса установи
e-mail

Author(s). TITLE. Summary (5-6 рядків)

Текст тез…


Зразок:

Бакун В., Терек О., Пацула О.

АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У РОСЛИНАХ РІПАКУ ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ СВИНЦЮ ТА ТРЕПТОЛЕМУ

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна
e-mail: vira_b87@ukr.net

Bakun V., Terek O., Patsula O. PEROXIDASE ACTIVITY IN RAPESEED PLANTS UNDER THE JOINT ACTION OF LEAD AND TREPTOLEM. Hydrogen peroxide content in...

Текст тез українською...


Для участі у конференції необхідно оплатити організаційний внесок
- для українських учасників – 250 грн. (студенти), 300 грн. (аспіранти);
- для іноземців – 30 євро.


Вартість друкованого збірника тез (50 грн.) у суму організаційного внеску не входить і оплачується учасником конференції додатково.


Детальні вимоги щодо оформлення стендових та усних доповідей будуть вказані у другому інформаційному листі, який буде розісланий у березні 2017 року.


Увага!
Заявки на участь у конференції і тези доповідей приймаються до 28 лютого 2017 року!


Електронна адреса організаційного комітету конференції: postup.conf@ukr.net
Телефон організаційного комітету конференції +38 (032) 239 47 86.
Володимир Михайлович Мерлавський
Детальна інформація на http://bioweb.lnu.edu.ua/postup/

Запрошуємо до Львова!