СПІВПРАЦЯ

Університет є активним учасником міжнародного проекту включення Шацького національного природного парку до міжнародного біосферного заповідника „Західне Полісся”. З 2000 року на території Шацького національного природного парку виконують держбюджетні теми:

Сучасний стан та трансформаційні процеси в гідробіоценозах водойм західного регіону України, їхня охорона та раціональне використання”;

“Вплив екологічного середовища на стан та збереження біотичного різноманіття Шацького національного природного парку”;

“Фауністичне і мікробне різноманіття екосистем Розточчя і Шацького поозер’я та їхня стійкість до дії антропогенних чинників”;

“Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на екосиcтеми Шацького національного природного парку”.

Шацький біолого-географічний стаціонар є базою для проведення досліджень науковців Інституту гідробіології НАН України, ботанічного саду імені Володимира Гришка НАН України, а також іноземних студентів та науковців за програмою договорів міжнародного співробітництва Львівського національного університету імені Івана Франка з вищими навчальними закладами Кракова, Любліна та Варшави.