ДОСЛІДЖЕННЯ

Основним призначенням стаціонару є проведення навчальної практики студентів 2 курсу біологічного факультету, а також навчально-виробничих і виробничих практик для виконання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Співробітники кафедри зоології університету на базі стаціонару проводять свої дослідження у напрямках вивчення теріофауни, орнітофауни, герпетофауни, безхребетних ґрунту, комах запилювачів, листоїдів, деструкторів. Поруч із стаціонаром розміщені оселища рідкісних видів хребетних і безхребетних тварин, та таких, які знаходяться на межі зникання і занесені до списку Червоної книги України.

На Шацькому біолого-географічному стаціонарі здійснюються дослідження водних та наземних біоценозів, їхньої флори, фауни та бактеріального населення. Тут створена гідробіологічна лабораторія із відділами зоології та ботаніки, експозиція рослинного та тваринного світу Полісся. Географічне розташування стаціонару дозволяє студентам вивчати типові рівнинні біоценози Полісся, угруповання наземних та водних екосистем, сукцесійні зміни рослинності, процеси заростання озер, зміни екосистем внаслідок меліорації, практику охорони живого світу у національних парках.