Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 5-14

Експериментальні роботи

Експресія мікроРНК родини miR-34 та клінічний перебіг нейробластоми

М. Іномістова1,2, Н. Храновська1, O. Скачкова1, Е. Шайда1, С. Демидов2

1 Національний інститут раку
вул. Ломоносова, 33/43, Київ 03022, Україна
e-mail: m.inomistova@gmail.com
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ 01601, Україна

Резюме

Нейробластома є одним із найпоширеніших дитячих онкологічних захворювань, що виникає з тканин симпатичної нервової системи з високим рівнем захворюваності в Україні. Генетичні аномалії, такі як втрати хромосомних ділянок 1p36 і 11q і ампліфікація гена MYCN, тісно пов’язані з несприятливим прогнозом захворювання. Незважаючи на рідкість мутацій гена TP53, р53 шлях є часто інактивованим при нейробластомі здебільшого через надлишкову експресію MDM2. МікроРНК родини мікроРНК-34 є найбільш відомими р53-індукованими мікроРНК і важливими медіаторами онкосупресії. Родина мікроРНК-34 складається з трьох членів: мікроРНК-34а кодується своїм власним транскриптом з 1p36, тоді як мікроРНК-34b і мікроРНК-34с ділять загальний первинний транскрипт на 11q. Припускається, що мікроРНК-34а є супресором пухлинного розвитку при нейробластомі, оскільки його мішенями є безліч онкогенів, таких як E2F3, BCL-2 і MYCN. У цьому дослідженні ми наводимо докази порушення експресії мікроРНК-34 при нейробластомі. Зниження експресії мікроРНК-34 пов’язано з несприятливими клінічними і біологічними особливостями захворювання. Низький рівень експресії мікроРНК-34а був асоційований зі зниженням показників виживаності у пацієнтів групи з надескпресією MDM2 і групи без ампліфікації гена MYCN і низьким рівнем експресії MDM2. Беручи це до уваги, визначення експресії мікроРНК-34а може бути корисним для вдосконалення стратегії персоналізованої терапії та може слугувати додатковим маркером для оптимізації стратифікації пацієнтів з нейробластомою.

Ключові слова: нейробластома, родина мікроРНК-34, експресія, клінічний перебіг захворювання

Повний текст: (PDF)