Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 23-32

Експериментальні роботи

Глутатіон-S-трансферазна активність зародків в’юна впродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію

Н. П. Гарасим1, А. Р. Зинь2, А. О. Безкоровайний1,2, Д. І. Санагурський1

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
2 Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
при ГУМВС України у Львівській області, вул. Конюшинна, 24, Львів 79040, Україна
e-mail: garasymnataly@gmail.com

Резюме

Досліджено вплив гіпохлориту натрію, який отримують для використання в медицині й ветеринарії методом електролізу ізотонічного розчину натрій хлориду. Він є джерелом атомарного кисню, що діє на глутатіон-S-трансферазну активність зародків в’юна. Встановлено, що гіпохлорит натрію в концентраціях 0,5; 1; 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5 мг/л зумовлює зростання глутатіон-S-трансферазної активності на етапах розвитку зародків в’юна 2, 16, 64, 256, 1024 бластомери. Виявлено, що на етапі розвитку зародкових об’єктів 64 бластомери, який відповідає 6-ому дробленню зиготи, глутатіон-S-трансферазна активність є максимальною і зростає, порівняно з контролем, у середньому на 136 %, за дії гіпохлориту натрію усіх досліджуваних концентрацій, тоді як у контрольних зразках активність цього ензиму є найнижчою, порівняно з етапами розвитку 2; 16; 256 і 1024 бластомери. Ймовірно, на цьому етапі дроблення зародків гіпохлорит натрію спричиняє утворення шкідливих сполук (наприклад, органічних пероксидів), які інактивуються глутатіонтрансферазою. З’ясо­вано, що під час інкубації зародкових клітин у середовищі з гіпохлоритом натрію на 10-му поділі відбувається дозозалежне зростання активності досліджуваного ензиму. За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що на глутатіон-S-трансферазну активність незначний вплив мають час розвитку зародків в’юна та гіпохлорит натрію.

Ключові слова: зародки в’юна, ембріогенез, гіпохлорит натрію, глутатіон-S-трансфераза

Повний текст: (PDF)