Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 63-76

Експериментальні роботи

Сірковідновлювальні бактерії породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району

С. В. Дяків1, С. О. Гнатуш1, О. М. Мороз1, О. Я. Припін1, О. Р. Кулачковський1, В. Є. Боднарук2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail:kuzmishyna_s_@ukr.net
2 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького,
вул. Пекарська, 50, Львів 79010, Україна

Резюме

Із порід відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району виділені сірковідновлювальні бактерії та досліджено сезонні зміни їхньої чисельності. Встановлено, що кількість сірковідновлювальних бактерій зростає у холодні пори року та по закінченні вегетаційного сезону і залежить від вологості породи й температури субстрату. Виділено 40 культур сірковідновлювальних бактерій. Відповідно до накопичення найвищої біомаси та продукції гідроген сульфіду для ідентифікації відібрано 2 штами. Досліджено морфофізіологічні характеристики виділених штамів СВ 30 та СВ 35. Відповідно до отриманих даних припускаємо, що виділений штам СВ 30 належить до роду Desulfuromusa, а СВ 35 – Geobacter. Найвищу сульфідогенну активність виділених культур виявили після сьомої доби культивування. За здатністю метаболізувати широкий спектр полютантів виділені сірковідновлювальні бактерії, перспективні для використання у технологіях ремедіації середовищ біологічними методами.

Ключові слова: сірковідновлювальні бактерії, Geobacter, Desulfuromusa, пород­ні відвали вугільних шахт

Повний текст: (PDF)