Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 77-94

Експериментальні роботи

Будова дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині в екологічному аспекті

Г. О. Задорожна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
просп. Гагаріна, 72, Дніпро 49010, Україна
e-mail: zadorojhnayagalina@gmail.com

Резюме

Досліджена динаміка просторової неоднорідності дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині за показниками твердості. Проведено екоморфічний аналіз рослинності експериментальної ділянки. Способом неметричного багатовимірного шкалювання здійснена ординація даних твердості ґрунту. Застосовано тривимірний варіант багатовимірного шкалювання. Взаємозв’язок варіювання твердості ґрунту і чинників навколишнього середовища встановлений під час використання фітоіндикаційних шкал. За допомогою техніки просторового аналізу даних (PCNM) виділено елементи просторової автокореляції даних твердості ґрунту і визначено процеси, що лежать в основі її формування. Встановлено, що статистично значущі фітоіндикаційні шкали описують від 7 до 49 % варіабельності вимірів багатовимірного простору. Для формування першої координаційної осі значення має температурний режим ґрунту і кріорежим. Вісь маркує умови, що відрізняють твердість ґрунту в шарах 10–35 см від тих, які розташовані вище і нижче виділеного блоку. Друга координаційна вісь відображає протилежні явища в будові ґрунту вище і нижче рівня 20 см і описує представленість у рослинному угрупованні гігроморф. Найвище значення у формуванні третьої координаційної осі мають шкали освітлення й омброрежиму. Вимірювання виділяє контрастність за ознакою твердості на рівні 10–35 см від оточуючих ґрунтових шарів. Під час фракціонування варіації твердості ґрунту вивченої ділянки встановлено, що чинники зовнішнього середовища визначають 56 % загальної варіабельності отриманих даних. PCNM-змінні описують 7 % варіювання показників твердості ґрунту, а просторові патерни, що детерміновані зовнішнім середовищем, – 10 % мінливості ознаки. У цьому разі для опису широкомасштабної просторової компоненти найбільш значущими чинниками зовнішнього середовища є вміст карбонатних солей, засвоюваних форм азоту, термо- й омброрежим, сольовий режим і континентальність клімату. Компоненти просторової мінливості твердості з великим періодом коливання пов’язані з розподілом рослинних гігроморф. Просторова мінливість детальномасштабної компоненти залежить від аерації ґрунту й омброрежиму. Високочастотні періодичні коливання твердості мають зв’язок з такими чинниками як аерація ґрунту, омброклімат, а також зі структурою розподілу трофоморф, гігроморф і геліоморф.

Ключові слова: твердість ґрунту, фітоіндикація, багатовимірне шкалювання

Повний текст: (PDF)