Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 105-114

Експериментальні роботи

Використання біогенних поверхнево-активних речовин під час вирощування сорго на субстратах відвалів вугільних шахт

В. І. Баранов1, А. Р. Баня2, О. Я. Карпенко3, М. В. Пристай2, О. В. Карпенко2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: bio.lwiw@mail.ru
2 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України
вул. Наукова, 3а, Львів 79053, Україна
3 Національний університет „Львівська Політехніка”, пл. Св. Юра, 2, Львів 79013, Україна

Резюме

Досліджено вплив біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР) на морфометричні й оксидативні показники сорго (Sorghum bicolor subsp. drummondii) під час вирощування на субстратах породних відвалів вугільних шахт. Встановлено, що передпосівна обробка насіння сорго розчинами біоПАР (рамноліпідного біокомплексу (РБК) або трегалозоліпідних ПАР (ТЛ) сприяла покращенню ростових та оксидативних показників рослин, що свідчить про підвищення стійкості сорго до несприятливих умов вирощування. Кращі результати отримано під час вирощуванні сорго на червоному субстраті: маса пагона збільшилась у 2,2 разу (з РБК) і у 1,19 разу (з ТЛ); маса кореня – у 2,3 і 1,71 разу відповідно. Зміни оксидативних показників рослин свідчать про зниження негативної дії умов їхнього росту на субстратах породних відвалів вугільних шахт. Вміст малонового діальдегіду у сорго на червоному субстраті знижувався – на 15 % з РБК і на 11 % з ТЛ та на чорному субстраті показники були у межах контролю. Вміст фенолів підвищувався на чорному субстраті у варіантах з РБК – на 141 % або ТЛ – на 184 % щодо контролю. Кількість утвореного H2O2 була меншою на червоному субстраті – на 11 % з РБК і 10 % з ТЛ; на чорному субстраті була у межах контролю. З’ясовано також зниження фітотоксичності субстратів відвалів вугільних шахт після вирощування сорго (з вищого до середнього рівня). Отримані результати свідчать про перспективність застосування сорго та біоПАР для фіторемедіації техногенно змінених ґрунтів.

Ключові слова: субстрати породних відвалів, сорго, біогенні поверхнево-активні речовини, оксидативні показники, фіторемедіація.

Повний текст: (PDF)