Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 115-122

Експериментальні роботи

Вміст вільних амінокислот у конюшини лучної за дії умов нафтозабрудненого ґрунту

М. В. Довгаюк-Семенюк, О. І. Величко, О. І. Терек

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
е-mail: maria.dovgauk@rambler.ru

Резюме

Досліджено вплив умов нафтозабрудненого ґрунту на загальний вміст вільних амінокислот і проліну в рослинах конюшини лучної (Trifolium pratense L.) сорту Передкарпатська 6 на ранніх етапах онтогенезу – стадії сім’ядольних листків, першого справжнього та першого трійчастого листка. Встановлено, що за дії умов нафтозабрудненого ґрунту в органах конюшини лучної зростав вміст вільних амінокислот, а особливо – у листках рослин. Виявлено індуковане умовами нафтозабрудненого ґрунту семикратне зростання кількості проліну в листках конюшини лучної. Максимально вміст вільних амінокислот і проліну за дії умов нафтозабрудненого ґрунту зростав на початковій стадії росту рослин конюшини лучної – стадії сім’ядольних листків. Із настанням подальших фенологічних фаз – першого справжнього та першого трійчастого листка – індуковане нафтовим забрудненням ґрунту зростання кількості як проліну, так і загального вмісту вільних амінокислот у органах рослин конюшини лучної було менше вираженим. Встановлені дані засвідчили, що найістотнішу захисну роль вільні амінокислоти і пролін відіграють на початкових етапах росту рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті.

Ключові слова: Trifolium pratense L., вільні амінокислоти, пролін, нафтове забруднення ґрунту

Повний текст: (PDF)