Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 123-132

Експериментальні роботи

Основні підходи у визначенні стійкості популяцій рідкісних видів рослин

Г. О. Клименко, І. М. Коваленко

Сумський національний аграрний університет
вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми 40021, Україна
e-mail: hgrip@rambler.ru

Резюме

Представлені результати апробації трьох методів оцінки стійкості та ймовірних трендів розвитку популяцій на прикладі рідкісних видів рослин Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський”. Об’єктами дослідження були три види рідкісних рослин НППДС, занесених до Червоної книги України: Eрipactis helleborine (L.) Crantz. (у фітоценозі Querceto-Pinetum coryloso (avellanae)-caricosum (ericetorum), Listera ovatа (L.) R. Br. (у фітоценозі Betuleto-Pinetum coryloso (avellanae)-stellariosum (holosteae) і Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (спорадично трапляється по всьому Старогутському лісовому масиву). Досліджений локалітет лежить у фітоценозі Querceto-Pinetum coryloso (avellanae)-caricosum (ericetorum). Встановлено, що метод MVP і метод аналізу структури популяцій не дають достовірної інформації про реальні тренди розвитку локальних популяцій, особливо коли в розпорядженні дослідника є дані тільки за один або за 2–3 роки. Високу ефективність має метод PVA, який дає змогу оцінювати стійкість популяцій рослин за комплексом ознак стану особин у популяції і ознак популяції як біологічної цілісності. У су­купності трьома методами з’ясовано ймовірність деградації локальних популяцій E. helleborine і L. ovatа і порівняно вищу стійкість локальної популяції P. chlorantha. На всіх природоохоронних територіях рекомендується організація довгострокового моніторингу локальних популяцій рідкісних видів рослин.

Ключові слова: MVP методологія, PVA методологія, рідкісні рослини, популяції, стійкість, динаміка

Повний текст: (PDF)