Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 141-148

Експериментальні роботи

Динаміка накопичення парамілону та хлорофілів у клітинах Euglena gracilis за міксотрофних умов культивування

В. М. Мокросноп

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, Київ 01601, Україна
e-mail: VictoryM6@yandex.ua

Резюме

Мікроводорість E. gracilis здатна використовувати етанол як джерело вуглецю та енергії під час вирощування як на світлі, так і в темряві. Етанол ефективно утилізується мікроводорістю в умовах освітлення, у цьому разі динаміка накопичення хлорофілів і парамілону – основного запасного полісахариду E. gracilis, суттєво відрізнялася від автотрофного контролю. За помірних інтенсивностей освітлення (100–250 мкмоль∙м-2∙с-1) на початку експоненційної фази росту в міксотрофно культивованих клітинах вміст хлорофілів знижується, а потім стабільно зростає до досягнення культурою стаціонарної фази росту. У цьому разі вміст парамілону, навпаки, сягає свого максимуму в лаг фазі росту культури, знижуючись в експоненційній фазі. Отже, на початку культивування за наявності етанолу утворення фотосинтетичних пігментовмісних комлексів гальмується, і живлення клітин здійснюється переважно завдяки поглинанню субстрату. Подальший інтенсивний ріст культури відбувається завдяки фотосинтетичному перетворенню світлової енергії та використаннюя вуглецю, депонованого у парамілоні, вірогідно, після поглинання етанолу зі середовища.

Ключові слова: Euglena gracilis, міксотрофне культивування, етанол, хлорофіл, парамілон

Повний текст: (PDF)