Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 163-174

Експериментальні роботи

Консортивні зв’язки афілофороїдних грибів та Quercus robur L. У місцях промислового добування граніту і рекреаційної діяльності

В. В. Лавров1, О. І. Блінкова2, О. М. Іваненко2, З. В. Поліщук1

1 Білоцерківський національний аграрний університет
Соборна площа, 8/1, м. Біла Церква, Київська область 09100, Україна
2 Інститут еволюційної екології НАН України, вул. Ак. Лебедєва, 37, Київ 03143, Україна
e-mail: elena.blinkova@gmail.com

Резюме

На прикладі лісового масиву урочища ”Кошик” зеленої зони м. Біла Церква, що зазнає промислового та рекреаційного впливу, досліджено віталітетну, санітарну структури Quercus robur і видову, систематичну, трофічну, просторову структури афілофороїдних грибів. З’ясовано, що консортивні зв’язки Q. robur та ксилотрофів істотно залежать від процесів і явищ, які зумовлюють розвиток лісової екосистеми, формування мікогоризонтів деревостанів, темпи накопичення деревини різних категорій субстратів, сприятливих для заселення і розвитку ксилотрофів, певних рівнів організації консорцій. Зміни у структурах афілофороїдних грибів на Q. robur свідчать про активізацію патологічних процесів у свіжій грабовій діброві урочища, проте не мають тісного зв’язку з віддаленням від гранітного кар’є­ру. Для визначення параметрів стану та розвитку консортивного зв’язку “ксилотроф–дерево” як біоіндикаторного показника стану лісових екосистем за умов впливу кількох різних чинників (за походженням, просторовим проявом, часом і характером дії тощо) необхідно враховувати взаємонакладання ефектів їхньої дії за принципом емерджентності.

Ключові слова: коадаптивна система, афілофороїдні гриби, Quercus robur L., гранітний кар’єр, рекреаційний вплив

Повний текст: (PDF)