Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 175-182

Експериментальні роботи

Щодо поширення ентомопатогенних нематод родин Steinernematidae та Heterorhabditidae (Nematoda, Panagrolaimida et Rhabditida) у світі

Є. Б. Яковлєв, В. О. Харченко

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15, Київ 01601, Україна
e-mail: nadfh2@gmail.com

Резюме

У статті досліджено біогеографічне поширення ентомопатогенних нематод (ЕПН) у світі відповідно до сучасних меж країн. Ми проаналізували за допомогою кластерного аналізу (метод Брея–Кьортіса) розподіл країн, де були виявлені ентомопатогенні нематоди, за приналежністю до біогеографічних областей, Світової географічної схеми запису поширення рослин і площі їх суходолу. Дослідження демонструє простий аналіз закономірностей поширення ЕПН. Згідно з аналізом літературних даних, 120 видів ЕПН поширені у 72 країнах світу з найбільшою кількістю видів у Палеоарктичній та Індо-Малазійській біогеографічній областях. Наявність видів ЕПН у досліджених країнах та їх приналежність до біогеографічних областей визначальні для розподілу країн у вичисленому дереві. Аналізом з’ясовано, що країни, згруповані за біогеографічними областями та ботанічними континентами, мають схожу фауну ентомопатогенних нематод. Ми припускаємо, що виявлення та характер поширення видів ЕПН залежать від дослідженості різних країн нарівні з біологічними особливостями нематод і окремими умовами у різних країнах.

Ключові слова: ентомопатогенні нематоди, Steinernematidae, Heterorhabdi­tidae, поширення

Повний текст: (PDF)