Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 183-194

Експериментальні роботи

Видове різноманіття та сезонна динаміка структури угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища

В. М. Трохимець

Навчально-науковий центр “Інститут біології”
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
e-mail: realwolf@univ.kiev.ua

Резюме

Представлено результати дослідження сучасного стану видового різноманіття та сезонної динаміки структури угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища. У дослідженнях було використао нові методичні підходи щодо вибору станцій моніторингу та методів відбору проб залежно від типу і розмірів штучних водойм. Проаналізовано сучасні тенденції формування видового розмаїття літорального зоопланктону, всі види уперше зареєстровано для Бакшалинсь­кого водосховища. Здійснено аналіз фауністичного й екологічного спектрів літораль­ного зоопланктону, а також його біотопічного і просторового розподілів. Виявлено найбільше значення видового різноманіття в угрупованні зоопланктону прісноводної групи. Проведено аналіз сезонної динаміки угруповань літорального зоопланктону навесні, влітку й восени 2010 р. Проаналізовано сезонні зміни видового різноманіття, фауністичного й екологічного спектрів, біотопічного і просторового розподілів, кількісних показників (щільності та біомаси) літорального зоопланктону. Досліджено склад домінуючих комплексів літорального зоопланктону за кількісними показниками. З‘ясовано, що до його складу входило 11 видів: чотири види коловерток, п’ять видів гіллястовусих ракоподібних і два види веслоногих ракоподібних.

Ключові слова: літоральний зоопланктон, Бакшалинське водосховище, Україна

Повний текст: (PDF)