Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 195-202

Експериментальні роботи

Роль комах у запиленні та розповсюдженні репродуктивних зачатків деяких видів рослин високогір’я Українських Карпат

О. С. Сачок1, І. Й. Царик2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: sachok.oksana@yandex.ua
2 Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна

Резюме

На прикладі п’яти видів трав’янистих квіткових рослин Українських Карпат встановлено, що у тісних зв’язках із ними перебуває низка комах, частина з яких бере участь у їхньому запиленні, а відтак у формуванні повноцінного насіння. Було встановлено, що видовий склад комах залежить від екологічних умов оселища більшою мірою, ніж від видового складу рослин. Найбільша кількість комах була пов’я­зана з рослинами родини Dipsacaceae – 30 видів, менша – з Asteraceae (29 видів) і Apiaceae (21 вид), а найменша (13 видів) – з Boraginaceae. Вказано на важливу роль комах-фітофагів у відтворенні популяцій рослин. Наприклад, Senecio carpa­ticus є одним із видів у високогір’ї Українських Карпат, який значною мірою залежить від ступеня пошкоджень листоїдами (Chrysomelidae). На прикладі низки видів Formici­dae з’ясовано значення мірмекохорії у розповсюдженні насіння. Підтверджено істотну залежність ефективного розмноження Pulmonaria filarszkyana від наявності мурашок, які забезпечують розповсюдження насіння цього виду на знач­ній території. З-поміж таких видів мурашок домінують Formica cunicularia, F. lemani, F. cinerea, Myrmica ruginodis і Tetramorium caespitum.

Ключові слова: рослини високогір’я, комахи-запилювачі, Formicidae, мірмекохорія, Українські Карпати

Повний текст: (PDF)