Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 203-214

Огляди

Фруктани: хімічна структура, біологічні властивості та метаболізм кишковою мікрофлорою

М. Я. Сабат1, Р. Я. Іскра2

1 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
вул. Пекарська, 50, Львів 79010, Україна
2 Інститут біології тварин НААН України
вул. В. Стуса, 38, Львів 79034, Україна
e-mail: Mariana.sabat@gmail.com

Резюме

В огляді представлено дані зарубіжних авторів щодо хімічної структури та біологічних властивостей фруктанів. Показано результати окремих досліджень впливу різних фруктанів на представників кишкової мікрофлори лабораторних тварин і людини. Проте є недостатньо інформації про метаболізм фруктанів в організмі сільськогосподарських тварин, зокрема жуйних, і їх можливий вплив на процеси травлення цих тварин. У статті розкрито важливість фруктанів як компонентів раціону харчування людини і тварин. Встановлено, що вони впливають на метаболізм і фізіологічний стан макроорганізму, однак збільшена їхня кількість у кишечнику спричиняє негативні ефекти. Фруктоолігосахариди й інулін стимулюють ріст біфідобактерій кишечника. Проте штами біфідобактерій тваринного походження ростуть на середовищі з інуліном швидше, порівняно зі штамами, ізольованими від людини. Дослідження впливу перорально введеного фруктоолігосахариду дали змогу виявити стимулюючу дію цих цукрів на ріст біфідобактерій у кишечнику лабораторних тварин і людини. Проте ці дані не узгоджуються з ефектом фруктоолігосахаридів для інших видів бактерій. Запропоновано гіпотезу, що споживання фруктанів із подальшим збільшенням біфідобактерій спричиняє зменшення кількості клостридій. У подальшому дослідженні буде проаналізовано вплив фруктанів на інших представників кишкової мікрофлори тварин.

Ключові слова: фруктани, метаболізм, кишкова мікрофлора, інулін, леван

Повний текст: (PDF)