Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 17-24

Експериментальні роботи

Зв’язування нанополімера GluLa-DPG-PEG600 з білками та його локалізація в організмі щурів

Б. О. Чех1, М. В. Ференс2, Ю. В. Мартин1, Д. Д. Остапів1, В. В. Влізло1

1 Інститут біології тварин НААН України, вул. В. Стуса, 38, Львів 79034, Україна e-mail: bogdanchekh@gmail.com 2 Національний університет “Львівська політехніка”, пл. Св. Юра, 2, Львів 79013, Україна

Резюме

У статті розглянуто здатність нанополімеру на основі псевдополіамінокислот GluLa-DPG-PEG600 зв’язуватися з білками крові та його поширення в організмі щурів за умов внутрішньом’язового і внутрішньовенного введення. З використанням електрофорезу в 5% поліакриламідному гелі ми виявили здатність нанополімеру GluLa-DPG-PEG600 зв’язуватися з бичачим сироватковим альбуміном (БСА). Це, зокрема, є важливою характеристикою нанополімеру як потенційного транспортера білків і їхніх комплексів. За допомогою флуоресцентної мікроскопії виявлено, що нанополімер GluLa-DPG-PEG600 мічений флуоресцеїном у комплексі з БСА міченим флуоресцентним барвником Alexa Fluor 555 (GluLa-DPG-PEG600-F + БСА), на 16-ту годину після внутрішньом’язового введення локалізується у печінці та головному мозку щурів. На 5-ту годину у разі внутрішньовенного введення комплекс GluLa-DPG-PEG600-F + БСА Alexa Fluor 555 виявляється в селезінці та нирках щурів. Результати досліджень доводять можливість використання нанополімеру GluLa-DPG-PEG600 як потенційного транспортера лікарських засобів, що здатний проникати крізь гематоенцефалічний бар’єр. Виявлення комплексу GluLa-DPG-PEG600-F + БСА Alexa Fluor 555 у селезінці свідчить про можливе застосування нанополімеру як ад’юванта для вакцин, оскільки відомо, що в селезінці відбуваються процеси антигензалежної диференціації лімфоцитів та утворення антитіл.

Ключові слова: щурі, нанополімер, псевдополіамінокислоти, транспортер лікарських засобів, ад’ювант

Повний текст: (PDF)