Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 25-32

Експериментальні роботи

Вплив препарату “Вітакорм-БСР-форте” на антиоксидантні та цитопротекторні процеси у слизовій оболонці тонкого кишечника за дії афлатоксину В1

І. В. Панчук1, Г. Л. Антоняк2

1 Інститут біології тварин НААН України, вул. Стуса, 38, Львів 79034, Україна
2 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: iryna_panchuk@ukr.net

Резюме

Досліджено механізм впливу афлатоксину В1 на клітини слизової оболонки тонкого кишечника і можливості корекції та профілактики метаболічних порушень в організмі тварин застосуванням фітопрепарату “Вітакорм-БСР-Форте”. За впливу АFВ1 (15 мкг/кг) упродовж 14 діб в досліджуваних клітинах відбуваються зміни активності NO-синтаз, які опосередковують процес синтезу оксиду нітрогену (NO) – ендогенного регулятора клітинних функцій. Зміни концентрації L-аргініну у плазмі крові залежали від активності NO-синтаз. Водночас встановлено стимулювальний вплив АFВ1 на активність ензимів антиоксидантної системи та процеси пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у клітинах слизової оболонки тонкого кишечника. Це свідчить, що одним із механізмів патогенної дії афлатоксинів може бути індукція процесу утворення вільних радикалів та ініціація реакцій пероксидного окиснення ліпідів, що призводить до зниження антиоксидантного захисту. З’ясовано, що введення препарату “Вітакорм-БСР-Форте” за умов розвитку афлатоксикозу пригнічує оксидативний стрес і нормалізує опосередковані оксидом нітрогену порушення клітинного метаболізму, спричинені впливом цього афлатоксину, і є ефективним засобом для профілактики та лікування мікотоксикозів.

Ключові слова: афлатоксин В1, NO-синтаза, нітрити, пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантна система

Повний текст: (PDF)