Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 33-46

Експериментальні роботи

Вплив каліксарену С-99 на скоротливу активність м’язів товстого кишечника щурів

О. В. Цимбалюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
e-mail: otsymbal@bigmir.net

Резюме

Досліджено закономірності впливу нового високоафінного інгібітора натрієвої помпи плазматичної мембрани – каліксарену С-99 на скоротливу активність кільцевих гладеньких м’язів товстого кишечника. Встановлено, що в умовах попереднього повного блокування натрієвої помпи уабаїном (100 мкМ) каліксарен С-99 (100 мкМ) спричиняє активацію спонтанних скорочень гладеньких м’язів. Також виявлено, що цей каліксарен в умовах попередньої дії уабаїну змінює механокінетичні параметри скоротливих реакцій на деполяризацію плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин гіперкалієвим розчином (80 мМ) і на аплікацію агоніста мускаринових холінорецепторів ацетилхоліну (10 мкМ). Виявлено, що каліксарен С-99 не змінює мобілізацію іонів Са2+ зі саркоплазматичного ретикулуму. Таким чином, зроблено висновок, що вплив каліксарену С-99 на гладенькі м’язи кишечника не обмежується блокуванням натрієвої помпи плазматичної мембрани. У роботі обговорюються можливі механізми дії каліксарену С-99 на скоротливу активність гладеньких м’язів.

Ключові слова: гладенькі м’язи, каліксарен С-99, натрієва помпа, механокінетика, спонтанні та викликані скорочення

Повний текст: (PDF)