Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 47-60

Експериментальні роботи

Видоспецифічні зміни кутикулярних ліпідів і процеси пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин у промислових умовах

О. М. Зубровська, В. М. Гришко

Криворізький ботанічний сад НАН України, вул. Маршака, 50, Кривий Ріг 50089, Україна
e-mail: zubrovska@ukr.net

Резюме

Встановлено, що в промислових умовах у всіх видів наприкінці вегетаційного періоду максимально інтенсивно акумулювався цинк. Найвищий фітоекстракційний потенціал більшості важких металів мала P. italica, тоді як для A. negundo і A. hippo­cas­tanum характерним був середній коефіцієнт накопичення важких металів. У разі поліелементного забруднення довкілля надлишкова акумуляція важких металів у листках деревних рослин призводила до активації процесів пероксидного окиснення ліпідів. Незначне зростання в листках P. italica вмісту ТБК-активних сполук за високого рівня накопичення важких металів свідчило про достатньо низьку інтенсивність вільнорадикальних процесів у їхніх клітинах. З іншого боку, згадані токсиканти навіть у мінімальних концентраціях призводили до інтенсифікації пероксидного окиснення ліпідів в асиміляційних органах A. hippocastanum, на що вказує зростання вмісту ТБК-активних продуктів більш ніж утричі. У відповідь на стресову дію важких металів відбуваються перебудови у складі поверхневого шару кутикули листків деревних рослин. Досить інформативним показником стану кристалічної структури поверхневих ліпідів кутикули є терпеноїди. Причому A. negundo характеризувався більш різноманітним спектром терпеноїдних сполук. Загальновстановленою особливістю для видів зі середнім коефіцієнтом накопичення переважної більшості токсикантів було підвищення вмісту практично всіх груп терпеноїдів, а особливо середньополярних. Натомість у P. italica (виду з високим фітоекстракційним потенціалом досліджуваних важких металів) їхня кількість, навпаки, зменшувалася.

Ключові слова: важкі метали, ТБК-активні продукти, кутикула, терпеноїдні сполуки

Повний текст: (PDF)