Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 61-70

Експериментальні роботи

Кількісні та якісні оцінки викидів шкідливих речовин у довкіллі під час спалювання деревини порівняно з природним газом і вугіллям

Л. В. Худолєєва1, Н. К. Куцоконь2, Н. М. Рашидов2, О. М. Дуган1

1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
просп. Перемоги, 37, Київ 03056, Україна
2 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
вул. Академіка Заболотного, 148, Київ 03143, Україна
e-mail: kutsokon@gmail.com

Резюме

В умовах постійного збільшення антропогенного навантаження на довкілля пошук екологічно прийнятних технологій отримання енергії стає дедалі більш актуальним. Використання відновлюваних джерел, зокрема, деревної біомаси з короткоротаційних плантацій, для продукування енергії супроводжується меншими кількостями викидів забруднюючих речовин в атмосферу та давно практикується у більшості країн ЄС та світу, але в Україні не має широкого розповсюдження. Хоча для цього є низка вагомих передумов, зокрема, менші викиди шкідливих речовин у довкілля при згорянні деревини та наявність значної кількості непридатних для використання в аграрному секторі площ, де можливо створювати короткоротаційні деревні насадження. У статті розроблено математичну модель для оцінювання загального викиду шкідливих речовин у довкілля у разі використання викопного (природний газ, вугілля) та відновлюваного (біомаса деревини) палива на об’єктах генерації енергії, та запропоновано новий підхід для порівняльної кількісної оцінки структури викидів забруднень у довкілля. Результати моделювання довели, що загальний викид забрудників у довкілля від використання палив суттєво збільшується в ланцюжку: деревина → природний газ → вугілля, в основному завдяки збільшенню викидів вуглекислого газу. В цьому дослідженні оцінювався узагальнений викид шкідливих речовин у довкілля, спричинений спалюванням енергоресурсів з метою отримання теплової енергії, без урахування ефективності негативного впливу кожного компонента.

Ключові слова: біомаса, короткоротаційні плантації дерев, викопні джерела енергії, викид шкідливих речовин у довкілля, математичне моделювання забруднення

Повний текст: (PDF)