Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 71-82

Експериментальні роботи

Роль бріофітного покриву в нагромадженні органічного карбону та біогенних елементів у техногенному субстраті на девастованих територіях видобутку сірки

Н. Я. Кияк, О. Л. Баїк

Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна
e-mail: kyyak_n@i.ua

Резюме

Досліджено вплив бріофітного покриву на нагромадження органічного карбону та біогенних елементів у субстраті відвалу № 1 Язівського сірчаного родовища Новояворівського державного гірничо-хімічного підприємства “Сірка” (Львівська обл., Яворівський р-н). Мохоподібні одними з перших оселилися на субстратах відвалів і сформували рясні багатовидові угруповання. З’ясовано, що вміст органічного карбону в субстраті під дернинами мохів збільшувався в 1,6–1,8 разу, порівняно з його вмістом у незадернованому субстраті. Найнижчі показники вмісту органічного вуглецю визначені на вершині відвалу, що може бути зумовлено напруженістю екологічних факторів на цій ділянці (високий рівень інсоляції, дефіцит вологи). Виявлено, що мохоподібні сприяють збагаченню субстрату відвалу біогенними елементами, насамперед азотом і фосфором. Висока варіабельність вмісту органічної речовини детермінована як видовими особливостями мохів, так і мікрокліматичними умовами на території відвалу. Важливе значення має життєва форма видів, оскільки найвищі показники вмісту органічного карбону, азоту й фосфору визначені під моховим покривом, сформованим щільнодернинним видом Bryum сaespiticium. Отже, бріофіти як піонерні рослини відіграють важливу роль у процесі відновлення техногенних субстратів, сприяючи накопиченню органічної речовини й, тим самим, створюючи умови для розвитку інших вищих рослин і ґрунтової біоти.

Ключові слова: бріофіти, органічний карбон, біогенні елементи, відвал сірчаного видобутку

Повний текст: (PDF)