Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 83-90

Експериментальні роботи

Вивчення хімічного складу та біологічної активності речовини-супутника насіння Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng

В. І. Баранов2, Ю. Є. Синявський1, М. М. Гузь1, Р. Я. Серкіз2

1 Національний лісотехнічний університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, Львів 79057, Україна
2 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: biofr@franko.lviv.ua

Резюме

За допомогою растрового електронного мікроскопування виявлено, що до складу речовини-супутника насіння Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng у великій кількості входять карбон, оксиген, що, на наш погляд, вказує на органічну природу цієї речовини, та у значно менших концентраціях наявні фосфор, алюміній, хлор і калій. Речовина за високих (2–1%) концентрацій знижувала ефективність проростання насіння метасеквої, проте зі зниженням концентрації в інтервалі 0,05–0,005 % відбувалось їхнє проростання. Подібний вплив речовина здійснювала на морфометричні показники проростків насіння пшениці та кукурудзи, які використовували як тестові рослини. Інгібування довжини та маси коренів і пагонів спостерігали в діапазоні 2–1 %, тоді як покращення цих ростових параметрів відбувалося в інтервалі 0,1 – 0,005 %. Отже, речовина-супутник насіння метасеквої стосовно свого насіння виконувала регулюючу роль для його проростання, як і щодо насіння інших видів рослин.

Ключові слова: Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, речовина – супутник насіння, хімічний склад, біологічна активність

Повний текст: (PDF)