Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 107-118

Експериментальні роботи

Вплив передобробки насіння регулятором росту біолан на солестійкість Pisum sativum L.

M. В. Дмитрук, Н. В. Василів, І. В. Деркач, І. M. Mикієвич, Н. Д. Романюк*

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
*e-mail: biofr@franko.lnu.edu

Резюме

Регулятор росту Біолан (Агробіотех, Київ) під час застосування для передоб­робки насіння в лабораторних умовах ґрунтової культури позитивно впливав на фізіологічні реакції Pisum sativum L. (сорт Альфа) за наявності 0 (контроль), 2 і 4% NaCl. NaCl затримував у часі поглинання води насінням, яке проростало, ріст ембріональних осьових органів, знижував енергію проростання і пригнічував початкові етапи росту (акумулювання сирої та сухої речовини), вміст хлорофілів а, b і каротиноїдів. За дії 2% NaCl порушувався гомеостаз Na+, Ca2+ і K+ ; вміст Са і співвід­ношення K / Na різко знижувалися. Біолан у розведенні 1:105 (6 год) стимулював поглинання води і проростання насіння. Виявлено зміни співвідношення Хл a / b у листках рослин залежно від наявності солі в середовищі. Обробка насіння Біоланом частково відновлювала співвідношення K / Na і незначно знімала загальний інгібуючий ефект дії солі, що дає підстави для можливого застосування регулятора з метою підвищення солестійкості гороху в польових умовах.

Ключові слова: Pisum sativum L., регулятор росту рослин, передобробка насіння, Біолан, NaCl, солестійкість

Повний текст: (PDF)