Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 119-128

Експериментальні роботи

Вплив мохів на мікрокліматичні умови едафотопів породних відвалів і їхні адаптаційні реакції

Л. Карпінець1, О. Лобачевська2, В. Баранов1

1 Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
2 Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна
e-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua

Резюме

Досліджено вплив бріофітного покриву на водний і температурний режими техносубстратів породних відвалів. Установлено, що влітку вміст вологи у субстраті під моховою дерниною підвищувався, а температура здебільшого була нижчою, порівняно з техноземом без мохового покриву. Водний режим субстрату на досліджуваних ділянках залежав від положення на відвалі, а також від ступеня його заростання вищими судинними рослинами. Відзначено, що під впливом негативних факторів трансформованого середовища (високих температур, інтенсивності освітлення та дефіциту вологи) вміст фенольних сполук, вільного проліну і розчинних цукрів у гаметофіті мохів підвищувався. У мінливих умовах існування механізми захисту мохів реалізувалися, насамперед, завдяки активному синтезу вільного проліну та фенолів. Виявлено, що кількість вуглеводів у тканинах рослин змінювалася з незначною різницею: ймовірно, їхня дія компенсувалася завдяки іншим біологічно активним сполукам (наприклад, вільного проліну). Вміст імінокислоти у рослинах Ceratodon purpureus залежав як від водно-температурного режиму у субстраті, так і від інших стресових абіотичних чинників середовища. Установлено, що вміст фенольних сполук був найбільшим на терасі відвалу Центральної збагачувальної фабрики в умовах високої температури технозему та значного впливу сонячного світла.

Ключові слова: відвали вугільних шахт, мохи, температура, вологість, розчинні вуглеводи, пролін, фенольні сполуки

Повний текст: (PDF)