Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 141-154

Експериментальні роботи

Прикладні аспекти екологічного менеджменту популяції омели білої (Viscum album L.) на урбанізованих територіях (на прикладі м. Харків)

І. О. Рибалка

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
вул. Революції, 12, Харків 61000, Україна
e-mail: innarybalka@gmail.com

Резюме

У статті розглядається проблема надмірного розповсюдження омели білої (Viscum album L.) у міському ландшафті з метою вдосконалення екологічного менеджменту урбанізованих територій. У наш час через зміну клімату омела увійшла в розряд активних інвазійних рослин: від неї потерпають насадження міст, дендрологічних парків із цінною деревною рослинністю, насадження уздовж авто- і залізничних магістралей тощо. Дослідження проведено на території м. Харків (Україна). Ділянки, на яких проводили дослідження (у період із 2006 по 2008 рр.), лежать у північно-східній частині міста. Натурні спостереження за омелою білою проведено за оригінальною методикою: для кожної окремої дискретної групи омели встановлювали індекс чисельності й визначали характеристики вікової структури, всі дискретні групи омели в межах досліджуваної території відображали на карті місцевості в масштабі 1:10 000. На основі даних натурних спостережень із застосуванням матричної моделі динаміки чисельності популяції омели білої були запроваджені ретроспективні сценарії еволюції популяції омели та здійснені розрахунки щодо змін у часі чисельності кущів омели та розподілу їх за віком на перспективу. Ретроспективний аналіз допоміг встановити, що на ділянку «CR-61-39» омела проникла приблизно в 1979 р., на ділянку «CR-61-40» – приблизно у 1950 р. Прогностичні сценарії еволюції популяції омели довели, що чисельність напівпаразита швидко зростатиме в часі. Так, через 15 років після проведення натурної зйомки загальна кількість кущів омели на ділянці «CR-61-39» зросте майже удвічі, на ділянці «CR-61-40» – майже у півтора разу, що викликає занепокоєння. Отримані результати доцільно враховувати під час реконструкції об’єктів зеленого господарства м. Харків.

Ключові слова: омела біла, екологічний менеджмент, урбоекосистема

Повний текст: (PDF)