Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 155-164

Експериментальні роботи

Cтруктура угруповань гніздових птахів зелених зон Львова та передмістя на ділянках із різним ступенем антропогенного навантаження

Г. О. Кузьо

Державний природознавчий музей НАНУ, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна
e-mail: KuzyoHanna@smnh.org

Резюме

Розглянуто різницю структури гніздових орнітокомплексів у біотопах із різним ступенем антропогенного навантаження. Використано класифікацію гемеробії, що враховує сукупний вплив багатьох чинників на біотоп. Згідно з цією класифікацією, модельні ділянки Львова і передмістя належать до груп оліго-, мезо-, α-еу- та β-еуге­меробних біотопів. Встановлено, що на досліджуваній території немає обер­неної залежності між показниками видового багатства та ступенем антропогенного пресу. Найбільші значення показників біорізноманіття притаманні олігогемеробним біотопам із невеликим антропогенним впливом та β-еугемеробним біотопам з тривалими сильними антропогенними впливами. Кількість гніздових видів на всіх β-еугемеробних ділянках (N = 58) є навіть більшою, ніж на олігогемеробних (N = 40). Найменші значення індексів біорізноманіття та щільності гніздування виявлені на α-еугемеробних ділянках. Під час порівняння лісових біотопів оліго- та мезогемеробної групи виявили відмінності. Для мезогемеробних біотопів притаманна менша кількість видів (N = 22), середня щільність гніздування (32,7 пар/10 га), тоді як на олігогемеробних ділянках ці значення становлять N = 33 та 50,2 пар/10 га відповідно. Індекси Шеннона, Менхініка та Маргалефа також мають менші значення на мезогемеробних ділянках, а індекс домінування Берґера–Паркера, навпаки – більше. Також, на відміну від мезогемеробних, в олігогемеробних біотопах спостерігали на гніздуванні види, занесені до Червоної книги України. Тобто в інтенсивніше навантажених лісових насадженнях спостерігали збіднення біорізноманіття. Еколо­гічні групи за способом гніздування відрізняються завдяки більшій кількості дуп­ло­гніздників в олігогемеробних біотопах; за ярусом збирання корму – завдяки більшій частці участі синурбійних видів у мезогемеробних біотопах.

Ключові слова: гніздова орнітофауна, градієнт урбанізації, гемеробія, місто, передмістя, екологічні групи

Повний текст: (PDF)