Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 5-16

Експериментальні роботи

Нанорозмірний матеріал діоксиду титану. Модуляція спонтанної моторики та гамк-залежної регуляції функцій гладеньких м′язів шлунка іn vivo

А. М. Науменко1, О. В. Цимбалюк1, М. А. Скорик2, І. С. Войтешенко1, В. А. Скришевський1, Т. Л. Давидовська1

1 Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
e-mail: otsymbal@bigmir.net
2 NanoMedTech LLC, вул. Антоновича, 68, Київ 03680, Україна

Резюме

Застосування електронної скануючої мікроскопії дало змогу одержати зображення та визначити розміри наночастинок ТіО2. Тензометричним методом в ізометричному режимі встановлено, що результатом хронічної дії діоксиду титану на гладенькі м’язи шлунка є перерозподіл амплітуд спонтанних скорочень за їх частотами, збільшення частоти їх скорочень, зменшення тривалості циклу скорочення–розслаблення, порушення асиметрії тривалості розвитку скорочення–розслаблення, зменшення показника скоротливого індексу Монтевідео та показника скоротливого індексу в Олександрійських одиницях. У роботі з’ясовано також розходження чисельних значень параметрів частотно-амплітудних комплексів, модифікованої ТіО2 спонтанної скорочувальної активності гладеньких м’язів шлунка та гладеньких м’язів кишечника (саесum). Встановлено, що за умов тривалої хронічної дії (100 діб) у гладеньких м’язах шлунка та саеcum діоксид титану усуває опосередковані через ГАМКА- та ГАМКС-рецептори регуляторні механізми пригнічення вивільнення нейромедіаторів гальмування з нейронів інтрамурального нервового сплетення.

Ключові слова: гладенькі м’язи шлунка, наночастинки діоксиду титану, механокінетика, ГАМК-залежна регуляція, спонтанні та викликані скорочення

Повний текст: (PDF)