Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 17-24

Експериментальні роботи

Активність ензимів глутатіонової ланки антиоксидантного захисту еякульованих сперматозоїдів неплідних чоловіків із різними формами патоспермії

Р. В. Фафула, О. К. Онуфрович, Д. З. Воробець, У. П. Єфремова, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
вул. Пекарська, 69, Львів 79010, Україна
e-mail: roman_fafula@ukr.net

Резюме

Досліджено активність ензимів глутатіонової ланки антиоксидантного захисту й інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у сперматозоїдах неплідних чоловіків із різними формами патоспермій. З’ясовано, що середні рівні ТБК-позитивних продуктів у сперматозоїдах неплідних чоловіків з олігозоо-, астенозоо-, олігоастенозоо- і лейкоцитоспермією в 1,6-, 2,0-, 2,0- та 2,7 разу вищі, відповідно, порівняно зі здоровими чоловіками зі збереженою фертильністю. Активність глутатіонпероксидази була нижчою у 2,2 разу у пацієнтів із олігозооспермією, у 2,8 разу у пацієнтів з астенозоо- і олігоастенозооспермією і в 3,8 разу у пацієнтів із лейкоцитоспермією. Встановлено, що активність глутатіонредуктази у пацієнтів із олігозоо-, астенозоо-, олігоастенозоо- і лейкоцитоспермією у 2,3-, 1,6-, 1,7- і 3,3 разу нижча, ніж у чоловіків з нормозооспермією, відповідно. Крім того, глутатіонтрансферазна активність була нижчою в 1,8–2,1 разу у пацієнтів з олігозоо-, астенозоо- і олігоастенозооспермією та в 5,0 разу у пацієнтів з лейкоцитоспермією, порівняно зі здоровими донорами. Зниження активності ензимів глутатіонової ланки антиоксидантного захисту і зростання рівня ТБК-позитивних продуктів має найбільш виражений характер у пацієнтів із лейкоцитоспермією, що може бути зумовлено гіперпродукцією лейкоцитами реактивних форм кисню, індукцією та розвитком оксидативного стресу у сперматозоїдах.

Ключові слова: антиоксидантні ензими, пероксидне окиснення ліпідів, чоло­віче непліддя, патоспермія

Повний текст: (PDF)