Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 25-32

Експериментальні роботи

Біохімічні реакції двостулкового молюска Unio tumidus на вплив наноформи оксиду цинку залежно від теплового режиму

Л. Л. Гнатишина1,2, Г. І. Фальфушинська1,2, В. В. Михальська1, І. М. Малецька1, В. В. Мартинюк1, З. Ю. Кубашок1, A. В. Харчук1, I. В. Солтис1, Н. Й. Міщук1, І. М. Соколова3, O. Б. Столяр1

1 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль 46027, Українa
e-mail: Oksana.Stolyar@gmail.com
2 Тернопільський державний медичний університет імені I.Я. Горбачевського
Майдан Волі, 1, Тернопіль 46001, Українa
3 Ростокський університет, вул. Альберта Ейнштейна, 3, Росток 18059, Німеччина

Резюме

Двостулкові молюски з водойм-охолоджувачів теплових електростанцій (ТЕС) піддаються стабільно підвищеній температурі та промисловому забрудненню. Тому вони можуть бути зручними модельними організмами для дослідження комплексної дії сучасних загроз довкіллю завдяки адаптації до термального і хімічного впливу у природному середовищі існування. Метою роботи було з’ясувати біодоступність новітнього забруднювача – наноформи оксиду цинку (nZnO) – для молюсків з ТЕС залежно від температури експозиції. Досліджено акумуляцію металів та молекулярні реакції на стрес у молюсків Unio tumidus (Unionidae) із двох водойм-охолоджувачів ТЕС (Д- та В-групи) за впливу іонів цинку (3,12 мкМ), nZnO (3,12 мкМ) за 18 °С, підвищеної температури (25 °С) та nZnO за 25 °С протягом 14 діб. У травній залозі молюсків у більшості експериментальних груп встановлено вибіркове збільшення акумуляції металів у складі металотіонеїнів порівняно із вмістом у тканині, зростання концентрації цитохрому с та зменшення генерації оксирадикалів. У зябрах відзначено підвищену фрагментацію ДНК. За температури 25 °С зменшується вміст глутатіону в тканинах. B-групи вирізняються меншим діапазоном молекулярних детоксикаційних реакцій, пригніченням холінестеразної активності та збільшенням вмісту кадмію в тканинах. Відтак, біохімічні реакції молюсків з водойм ТЕС мають низьку залежність від природи експозиції, що відображає послаблення специфічних реакцій детоксикації та перевагу неспецифічних реакцій на стрес. У В-групах ознаки токсичності відображають вищий рівень забруднення водойми.

Ключові слова: нано-ZnO, тепловий ефект, двостулковий молюск, металотіонеїн, стрес

Повний текст: (PDF)