Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 41-50

Експериментальні роботи

Вплив водорозчинних С60 фулеренів на розвиток гострого коліту у щурів

Г. М. Кузнєцова, Н. В. Дзюбенко, І. О. Черещук, Т. В. Рибальченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
e-mail: biophyz@gmail.com

Резюме

У терапії гострого коліту різної етіології традиційно використовують протизапальні засоби, які, проте, мають низку недоліків у вигляді кишкових та позакишкових ускладнень і недостатньої ефективності. Тому пошук нових засобів, ефективних при запаленні товстої кишки, є актуальним. Мета роботи – оцінити можливі протизапальні та протекторні властивості водорозчинних С60 фулеренів на моделі гострого виразкового коліту щурів. Модель відтворювали ректальним введенням 0,5 мл 10% розчину оцтової кислоти. С60 фулерени (0,5 мг/кг маси тіла) у вигляді стабільного водного розчину вводили тваринам через 24 та 48 год після індукції коліту внутрішньоочеревинно або ректально, тварин виводили з експерименту через 24 год після останнього введення. Стан товстої кишки оцінювали на макроскопічному рівні за 10-бальною шкалою, проникність епітеліального бар’єра товстої кишки – за добовою екскрецією барвника фенолового червоного, стан печінки – за рівнем трансаміназ, стан нирок – за рівнем креатиніну та сечовини у сироватці крові. Встановлено, що у разі введення С60 фулеренів внутрішньоочеревинно спостерігається зменшення ураження слизової оболонки товстої кишки у частини тварин (у 3 з 6), а у разі введення С60 ректально пошкодження слизової оболонки є вірогідно слабшим у всієї групи (3 бали проти 5). Також С60 фулерени за обох способів введення частково коригували місцеві та системні зміни: мало місце відновлення цілісності епітеліального бар’єра слизової оболонки товстої кишки, функцій нирок і печінки. Отже, С60 фулерени коригують локальні та системні наслідки гострого коліту, водночас їхні протекторні властивості за місцевого застосування більш виражені, порівняно з їхньою системною дією.

Ключові слова: гострий коліт, С60 фулерени

Повний текст: (PDF)