Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 51-58

Експериментальні роботи

Кисень-транспортна функція гемоглобіну щурів за гострої і хронічної інтоксикації хлорпірифосом у різних дозах

В. П. Росаловський

Інститут біології тварин НААН України, вул. В. Стуса, 38, Львів 79034, Україна
e-mail: ros.volodymyr@gmail.com

Резюме

У статті досліджено вплив поширеного пестицидного препарату хлорпірифосу, який вводили перорально у вигляді олійного розчину, на кисень-транспортну функцію гемоглобіну щурів за умов гострого (дозами 30 і 70 мг/кг) та хронічного (дозами 5, 10 та 15 мг/кг) отруєння. Встановлено, що щоденне введення щурам хлорпірифосу упродовж 30 діб у всіх застосованих дозах призводило до зниження ступеня спорідненості гемоглобіну до кисню, що проявлялось у зсуві кривих кисневої дисоціації оксигемоглобіну вправо. У свою чергу, одноразове введення тваринам хлорпірифосу в дозі 30 мг/кг призводило до статистично вірогідних змін динаміки насичення гемоглобіну киснем лише на десяту добу експерименту; на першу, третю і шосту доби після введення такий ефект не спостерігали. Виявлено, що за гострої інтоксикації хлорпірифосом у дозі 70 мг/кг через 12 год відбувалося зниження спорідненості гемоглобіну до кисню, що проявляється у зсуві кривих дисоціації оксигемоглобіну. Ця тенденція зберігається як у щурів, котрі перорально отримували тільки олійний розчин хлорпірифосу, так і у тварин, яким розчин пестициду вводили у поєднанні з вітамінами А та Е.

Ключові слова: щури, отруєння, хлорпірифос, ацетилхолінестераза, гемоглобін

Повний текст: (PDF)