Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 59-66

Експериментальні роботи

Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів

Н. Ю. Сусол

Інститут біології тварин НААН України, вул. В. Стуса, 38, Львів 79034, Україна
e-mail: ua.nataliia@gmail.com

Резюме

Досліджено здатність трьох новосинтезованих зразків (МР-2, МР-3, МР-27) полімерних носіїв на основі диметиламіноетилметакрилату утворювати кон’югати з антисенс-олігодезоксинуклеотидами (асОДН). Встановлено, що найефективніше утворення комплексів відбувається під час змішування 0,5% розчину полімерів з асОДН у концентрації 2 мкг/мл. Тест на цитотоксичність полімерних носіїв проводили на сперміях бугаїв. Виявлено нижчу цитотоксичність МР-27 порівняно з МР-2 та МР-3, оскільки за використання їх 0,5% розчинів виживання сперміїв становить 96 і 120 год, відповідно. Результати вестерн-блот аналізу показали, що введення щурам комплексів асОДН з поліДМАЕМ призводить до зниження вмісту клітинного пріона (PrPС) у пріон-реплікувальних органах. Найбільш помітне зниження вмісту фізіологічного пріона відбувалося за дії комплексу асОДН з полімером МР27. Аналіз вмісту PrPС після ін’єкцій комплексів асОДН із носіями МР-27 свідчить про зниження вмісту клітинного пріона, порівняно з контрольною групою, через 2 та 7 діб після ін’єкцій – у селезінці на 9 і 32 %, у тонкому кишечнику – на 38 і 55 %, у тканинах мозку – на 28 і 34 %, відповідно. Отже, введення щурам комплексів асОДН з поліДМАЕМ призводить до зниження вмісту фізіологічного пріона в окремих органах і тканинах.

Ключові слова: щури, клітинний пріон, мозок, кишечник, селезінка, олігодез­оксинуклеотиди

Повний текст: (PDF)