Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 67-74

Експериментальні роботи

Застосування барвник-лігандної хроматографії для очищення фактора VIII зсідання крові

Н. О. Шурко, Т. В. Даниш, М. І. Вороняк

ДУ “Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України”
вул. Генерала Чупринки, 45, Львів 79044, Україна
е-mail: natalia_shurko@ukr.net

Резюме

Проблема переробки плазми донорської крові з метою створення ефективних лікарських препаратів є актуальною. На сьогоднішній день створено велику кількість методів фракціонування плазми крові, виділення і очищення її компонентів, зокрема, факторів зсідання крові та фібринолізу. Особливо привабливими з точки зору ефективності є методи біоспецифічної хроматографії. Хроматографічне очищення фактора VIII вважається одним із технологічно найважчих процесів через потенційний ризик його активації та нестабільність за наявності протеаз плазми крові. Для отримання очищених препаратів фактора VIII широко використовують аніонообмінну, гель-проникну й афінну хроматографії. Cинтетичні тріазинові барвники мають низку переваг як ліганди, тому ми дослідили можливість використання барвник-лігандної афінної хроматографії на макропористих кремнеземних носіях для виділення й очищення фактора VIII зсідання крові. У статті описано сорбцію цього фактора з різними хроматографічними сорбентами та запропоновано спосіб його очищення із кріопреципітату методом зв’язування нецільових білків на Діасорбі амінопропіловому з іммобілізованими тріазиновими барвниками. У результаті проведеної роботи було відібрано групу сорбентів, яка найкраще надається для процесу очищення фактора VIII зсідання крові: Діасорб-Активний пурпуровий 4ЖТ, Діасорб-Procion gelb M4R, Діасорб-Procion blue HB, Діасорб-Procion blue MXR та Діасорб-Активний яскраво-голубий К. Очищення фактора VIII відбувалося завдяки явищу негативної афінної хроматографії. Питома активність цього фактора зростала приблизно на порядок.

Ключові слова: фактор VIII зсідання крові, афінна хроматографія, тріазинові активні барвники

Повний текст: (PDF)