Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 75-84

Експериментальні роботи

Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування

О. М. Чайка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: O-Chajka@i.ua

Резюме

Дослідили сульфурредуктазну активність сірковідновлювальних бактерій Desul­­fu­romonas sp. YSD S-3 за впливу аерації, рН і температури. Найвища сульфурредуктазна активність виявлена в культуральній рідині (48,4 мкМ Н2S / (хв×мг білка), в осадовій фракції – у 40 разів нижча, а в розчинній фракції активність ензиму не виявлено. Сульфурредуктаза бактерій Desulfuromonas sp. YSD S-3 чутлива до кисню і є індуцибельним ензимом. Максимальну сульфурредуктазну активність виявлено на 5–7-му доби культивування бактерій і становить 47,4 мкМ Н2S / (хв×мг білка). Оптимальною для сульфурредуктазної активності бактерій Desulfuromonas sp. YSD S-3 є температура 30 °С і рН 7,5. Kонстанта Міхаеліса (Km) ензиму становить 0,22±0,01 мкМ, максимальна швидкість реакції (Vmax) – 18,2±0,8 мкМ Н2S / (хв×мг білка).

Ключові слова: сірковідновлювальні бактерії, сульфурредуктаза, гідрогеназа, гідроген сульфід, сірка

Повний текст: (PDF)